Burkina Faso

Reforç de les capacitats de les dones de Ténado

 El projecte s’emmarca en el dret fonamental a l’educació recollit a la Declaració dels drets humans i inclòs a l’Agenda 2030 a través de l’Objectiu 4 i la fita 4.6: Per a 2030, garantir que tots els joves i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica. La major part de les dones del municipi no va poder accedir a l'escola ni a cap tipus de formació, la qual cosa genera efectes negatius als àmbits de l’autoestima, la salut, l’ocupació, l’autonomia, la integració social i la  participació comunitària. Es proposa, en primer lloc, la realització d’un diagnòstic participatiu que identifiqui les necessitats i prioritats de les dones de Ténado. D’altra banda, es construiran i equiparan sis centres de formació permanents: un al nucli urbà i cinc en comunitats rurals, que permetin enfortir les capacitats de les dones mitjançant la continuïtat del programa d’alfabetització d’anys anteriors. Després del primer any els centres estaran sota la supervisió tècnica de la circumscripció d'educació bàsica de Ténado (CEB), la direcció provincial d'educació i de l'associació tècnica i financera del fons de suport a l'alfabetització funcional (FONALENF). Es preveu impartir-hi un segon nivell d'alfabetització per a 120 dones i reforçar les capacitats d’organització dels col·lectius de dones a través de la gestió de competències, amb la formació de 12 facilitadores i 100 promotores.  

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 30.000,00

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

Dunia la Vie - Burkina

L'associació Dunia la Vie-Burkina  és una entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu d'impulsar i donar suport a projectes de desenvolupament. A més a més fomenta els intercanvis culturals, professionals i tècnics entre Burkina Faso, França i altres països amics.