Burkina Faso

Accés a l'educació secundària a Ténado: infraestructures i equipament

El projecte s'insereix en el Pla de desenvolupament municipal de Ténado 2018-2022, que inclou diferents sectors, entre els quals  destaca l'educatiu com a element clau. Per això es va elaborar el programa de construcció i equipament d'infraestructures educatives per a tres anys, que va iniciar-se el 2018. El nombre d'alumnes de la zona, tant de primària com de secundària, no atura de créixer, però els quatre instituts públics i els tres privats estan completament saturats, amb ràtios de prop de 100 alumnes per aula. Hi ha 58 escoles de primària, de manera que molts alumnes que acaben aquesta etapa no poden seguir els estudis o s'han de desplaçar a altres municipis. Les condicions en què s'imparteixen les classes als centres de secundària (massificació, manca de pupitres i de materials didàctics) fa que el rendiment sigui molt baix i molts alumnes no superin el primer curs. Per això el projecte proposa la construcció de la segona fase de l'institut de Bavila (tres aules, un magatzem i dues latrines per als alumnes); la construcció d'una aula, l'edifici administratiu, un pou i latrines a l'institut de Ténado; i l'equipament de les aules noves, així com de les bastides el 2019. Se'n beneficiaran directament 320 alumnes. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 152.335,01

Entitats executores

Pa i mel

L'Associació Pa i mel és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1996 i que intervé a l'àmbit social, per atendre els col·lectius més desfavorits.

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.