Burkina Faso

Millora de les infraestructures sanitàries de Ténado

La comarca de Ténado, que agrupa 18 municipis amb prop de 47.000 habitants, disposa d'un centre de salut i set dispensaris a les comunitats de Doudou, Tiogo, Tialgo, Bavila, Poun, Batondo i Koukouldi. Tanmateix algunes d'aquestes infraestructures sanitàries no tenen capacitat per atendre la demanda d'atenció sanitària de la població local. Concretament, el centre de salut de Ténado té unes infraestructures envellides que inclouen la unitat de medecina, la de maternitat i la seu de la gestió administrativa. Però no disposa de laboratori clínic, de manera que els malalts es veuen obligats a desplaçar-se més de 40km perquè els efectuïn proves analítiques bàsiques i sovint no hi arriben. D'altra banda, en no disposar de cuina, no es pot oferir menjar als malalts hospitalitzats, especialment les mares i infants amb malnutrició severa. L'equip directiu té provisió d'aliments, però no disposa d’un espai adaptat per cuinar ni el material necessari per garantir una bona higiene i la regularitat en la confecció dels àpats. Igualment, el deteriorament del paviment de la unitat de maternitat de Ténado i la manca de latrines i dutxes a la maternitat de Koukouldi fa que les dones i els nounats estiguin exposats a  focus d’infecció quan assisteixen a aquests centres sanitaris. Finalment, l'absència o mal estat del material tècnic dificulten una bona prestació sanitària. El projecte proposa millorar l'assistència sanitària mitjançant la construcció d'un laboratori i una cuina al centre sanitari i la reparació del terra de la maternitat de Ténado; la instal·lació de latrines i dutxes a la maternitat de Koukouldi; així com la dotació d'equipament tècnic (tensiòmetres, estetoscopis, otoscopis, bàscules, termòmetres, lliteres, cadires, etc). 

Seguiment:

En primer lloc es varen iniciar les obres de rehabilitació de la maternitat de Ténado, a causa del mal estat de la teulada en plena temporada de pluges. Es varen substituir les planxes malmeses, les rajoles, es va adequar la recepció i la terrassa. Les obres quedaren enllestides a finals de juny. Al mes de juliol varen començar les obres de construcció de la cuina i el magatzem del centre sanitari, que s’acabaren al setembre. La ubicació va ser triada pel responsable del centre sanitari, metge en cap del districte. També al juliol es va posar en marxa la construcció del laboratori i de les latrines i dutxes. Pel que fa a les latrines, es va excavar la fossa i es bastí l’estructura per a dues latrines i dues dutxes, amb ventilació i porta, que quedà acabada al mes de setembre. A l’agost es va adquirir el material tècnic sanitari, que va ser lliurat a l’Ajuntament i els responsables del districte. Quant al laboratori, al juliol es varen bastir els fonaments i es va avançar en la construcció de parets i envans, així com la teulada, d’acord amb els terminis estipulats al contracte d’obres. Tot seguit es varen dur a terme les feines de lampisteria, referit de les parets, ensostrament, pintura i la instal·lació del sistema elèctric. Els darrers treballs consistiren en la instal·lació dels sanitaris, llums, ventiladors i aparells d’aire condicionat. A finals de maig de 2019 es varen fer les connexions a la xarxa d’aigua i electricitat i el 10 de juny es va fer l’acte provisional de recepció dels bastiments, en presència de representants de l’Ajuntament,  els beneficiaris i l’empresa constructora.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 106.811,82

Entitats executores

Pa i mel-Burkina

Pa i mel-Burkina és una organització sense ànim de lucre, apolítica i laica que treballa per al desenvolupament humà.