Emergència

El 10% dels ingressos del Fons Mallorquí, tal com manen els estatuts, es reserva per a projectes d’emergència, per tal de cobrir les necessitats urgents derivades de catàstrofes naturals, conflictes armats, etc.

Tot seguit trobareu les bases i documents de la convocatòria permanent d'ajuts per al finançament de projectes d'emergència.

El pressupost per a la convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes d'emergència i ajut humanitari 2021 ja s'ha exhaurit.