Emergència

Ajut alimentari per als campaments de refugiats sahrauís

Al mes de maig el Programa Mundial d'Aliments (PMA) s'ha vist obligat a reduir les racions alimentàries que proporciona als refugiats sahrauís dels campaments de Tindouf en gairebé el 20% a causa de la manca de finançament. Aquestes racions inclouen aliments de primera necessitat com farina de blat, oli i arròs. Si no es fan efectives noves contribucions, el PMA haurà de reduir les racions a la meitat del recomanat diàriament al juny. Cal no oblidar que la població sahrauí dels campaments de refugiats depèn del PMA com a font principal d'aliments, ja que l'ocupació i l'accés al mercat són molt limitats i les famílies vulnerables necessiten suport alimentari continuat i previsible. El projecte pretén fer arribar els recursos a la Mitja Lluna Roja Sahrauí, que s'encarregarà d'adquirir els productes identificats com a més necessaris (oli, sucre i arròs) a Oran o Tindouf, atenent a criteris econòmics i d'eficiència i eficàcia de transport; de traslladar-los als seus magatzems centrals; i de distribuir-los a prop de 17.000 persones segons les necessitats identificades.

Seguiment:

Tot i que en el moment de fer la sol•licitud de finançament, s’havien identificat com a mancants els següents productes: oli, arròs i sucre, en el moment d’iniciar el projecte, a l’agost de 2018, la Mitja Lluna Roja Sahrauí va informar que era prioritari reduir la quantitat d’oli, arròs i sucre i introduir llegums i ordi, imprescindibles per als berenars escolars (el curs començava al setembre) i per reforçar la dieta dels centres d’internats. Un cop obtinguda del Fons Mallorquí l’autorització per modificar la composició dels queviures previstos, el 12 de setembre es varen adquirir 10 tones de sucre, arròs i llenties, respectivament, 25 tones d’ordi i 2.000l d’oli. El 30 de gener de 2019 es varen comprar 625kg de llenties. La distribució, que du a terme la Mitja Lluna Roja Sahrauí en funció de les mancances que té identificades a cada wilaya, es va realitzar de la manera següent: 23.065kg d’ordi a la wilaya d’Aaiún, als barris de’Amgala, Dchera, Hagunia i Bucraa, a raó d’un quilo d’ordi per persona. La resta d’ordi (1.035kg), així com el sucre, l’arròs, l’oli i les llenties es varen repartir a les següents institucions: centres educatius Simón Bolívar, El Wali, 9 de junio, Gazuani, l’escola d’infermeria i un centre per a persones amb discapacitat, a raó d’entre 1,5 i 2kg d’ordi per persona, 5l d’oli i 5kg dels queviures restants per persona, que sumaren 1.077 beneficiaris. En total es varen beneficiar del projecte 24.142 persones.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 44.000,00

Entitats executores

Associació d'Amics del Poble Sahrauí (AAPSIB)

Organització no governamental que pertany al moviment internacional de amistat amb el poble sahrauí.