Emergència

Ajut alimentari per a infants dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf

Tot i que des de la creació dels campaments sempre s'ha viscut una situació crònica de manca d'aliments per garantir la supervivència dels refugiats sahrauís, actualment i des de l'inici de la crisi econòmica mundial que esclatà el 2008, l’escassetat s'ha agreujat. Cal no oblidar que la població sahrauí dels campaments depèn del Programa Mundial d'Aliments (PMA) com a font principal d'aliments, ja que l'ocupació i l'accés al mercat són molt limitats i les famílies vulnerables necessiten suport alimentari continuat i previsible. El 2018 la manca de fons va obligar el (PMA) a reduir en nombroses ocasions les racions mensuals de proveïment dels 125.000 refugiats més vulnerables i les porcions escolars per a 42.000 infants varen disminuir fins al 50%. La darrera enquesta de nutrició de l’ACNUR/PAM va indicar que entre els infants menors de 5 anys la malnutrició arriba al 25% i l’anèmia al 53%. Pel que fa a les dones embarassades i les lactants, voreja el 70%, i aquests índexs no fan més que incrementar-se. Es calcula que actualment 22.500 infants i dones pateixen anèmia i malnutrició. Les dades de la valoració de la seguretat alimentària efectuades el 2018 pel PMA situaven en el 30% el percentatge de població refugiada que pateix inseguretat alimentària. El projecte vol millorar l'alimentació dels internats, que reben a través del PMA una aportació per cobrir els berenars i de l'ONG Mundubat productes complementaris com ara verdura i pollastre, però els manca finançament per cobrir els queviures bàsics. Per això es destinarà l'aportació a l'adquisició de llenties, pasta, oli i sucre per a 1.775 estudiants. La Mitja Lluna Roja Sahrauí s'encarregarà d'adquirir els productes identificats a Oran o Tindouf, atenent a criteris econòmics i d'eficiència i eficàcia de transport; de traslladar-los als seus magatzems centrals; i de distribuir-los als internats.

Seguiment:

El 4 de juliol es varen transferir 43.000 euros a la contrapart, la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS), que és l'organització encarregada de gestionar tots els fons que arriben als campamnets sahrauís i , amb relació a la gestió alimentària, és la responsable de l'adquisició, emmagatzemament i distribució dels queviures. La MLRS va fer una licitació pública i oberta per a la compra dels aliments, en la qual varen participar cinc proveïdors. Es va seleccionar l'oferta que presentava la millor relació de preu i bona qualitat, però a darrera hora aquest proveïdor va comunicar que tenia problemes per fer front al compromís del lliurament dels queviures i es va haver d'optar pel següent segons la puntaució obtinguda: l'empresa Haddaoui Fourat, la qual va lliurar 10 tones d'arròs, 10 de sucre, 10 de llenties, 8 tones de pasta i 9.000l d'oli l'1 de setembre. Tot seguit varen ser traslladats als magatzems centrals de la Mitja Lluna Roja Sahrauí a Rabouni. Es va elaborar el pla de distribució i es va executar durant el mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar. Els aliments es varen repartir entre la població dels següents centres escoalrs i d'acollida: centre d'educació secundària Simón Bolívar; escola d'Infermeria; centres de formació pedagògic 9 de junio, les escoles Gazuani i El Wali; centre de menors i centre per a persones amb discapacitat. En total se'n beneficiaren 993 persones, distribuïdes de la manera següent: 400 adolescents -fins a 17 anys- de l'institut Simón Bolívar; 100 del centre Gazuani i 50 d'El Wali; 150 de l'escola d'Infermeria i 193 del centre 9 de junio; i 50 respectivament del centre de menors i del de discapacitats. A cada persona corresponen aproximadament 10kg d'arròs, llenties i sucre, respectivament; 9l d'oli i 8kg de pasta.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 44.000,00

Entitats executores

Associació d'Amics del Poble Sahrauí (AAPSIB)

Organització no governamental que pertany al moviment internacional de amistat amb el poble sahrauí.

Mitja Lluna Roja Sahrauí

La Mitja Lluna Roja Sahrauí és una organització humanitària que dóna respostes integrals a les persones vulnerables, amb una perspectiva de desenvolupament humà en els campaments de refugiats saharauis.