Emergència

Reforç de la seguretat alimentària per a famílies pageses de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas

A la zona de Madriz coincideix una alta incidència de pobresa i exclusió social de la població rural amb condicions climàtiques molt severes, que provoca una elevada vulnerabilitat a l’àmbit de la salut i la seguretat alimentària, especialment per a les dones, els infants i les persones majors. La vulnerabilitat davant el canvi climàtic repercuteix sobre els recursos i incrementa els riscos associats als desastres naturals, com ara sequeres i inundacions, i se situa en aquesta zona al nivell 3 (alt risc). Els baixos nivells de pluja en els darrers cicles productius de 2018 i primers de 2019, amb una clara tendència a una incidència més gran del fenomen del Niño al setembre de 2019 afecten molt negativament una població en què el sector agrari és decisiu per proveir els aliments bàsics de la població. La capacitat productiva dels pagesos de la zona del corredor sec ha minvat del  93%. A més a més, com a conseqüència de la crisi política i social que esclatà a l’abril de 2018, l’economia del país es troba en recessió, amb tendència a evolucionar cap a la depressió econòmica a finals de 2019. S’han perdut prop de 250.000 llocs de treball; s’han reduït els pressupostos municipals i les reformes de la seguretat social i fiscal han provocat la pujada dels preus, de manera que actualment la senalla bàsica representa més del doble del sou mínim del sector agropecuari, és a dir, resulta inabastable per a gran part de la població. La restricció o manca absoluta de crèdits bancaris o micro finances per als pagesos a causa de l’elevat grau de vulnerabilitat fa que moltes famílies pageses, especialment les dones i els joves, emprenguin el camí de l’emigració a la recerca d’oportunitats d’ocupació, amb els perills que aquest tipus de desplaçaments comporta. El projecte vol proveir durant 60 dies amb aliments bàsics essencials per a la supervivència 900 famílies afectades pel fenomen climàtic del Niño, mitjançant la dotació de lots d’arròs, sucre, farina de moresc, pasta, civada, cafè, oli vegetal i sabó per a la roba. A més 900 persones rebran sessions de formació sobre resiliència davant les conseqüències del canvi climàtic i sobre implantació de bones pràctiques agrícoles. Els beneficiaris duran a terme tasques de millora de camins veïnals com a prestació social. 

Seguiment
Es varen identificar les famílies més perjudicades pels efectes del canvi climàtic, a les quals es varen afegir les persones més vulnerables davant la pandèmia de la COVID-19, de manera que es va donar prioritat als majors de 80 anys, pacients amb malalties cròniques, persones amb capacitats diferents que depenen d’una altra persona per desplaçar-se i amb precarietat de les condicions de vida. Es varen impartir 20 sessions de formació sobre resiliència davant les conseqüències del canvi climàtic, bones pràctiques agrícoles i mesures de prevenció davant la COVID-19. Es varen crear 13 grups per municipi (52 en total), formats per 1.339 persones en representació del 100% de les famílies beneficiàries. Els beneficiaris participaren igualment en activitats de contraprestació als diversos municipis, consistents en la neteja de vorals de camins, cunetes, guals i obres de drenatge i clavegueram; i rehabilitació de camins i cunetes. A més, es dugueren a terme jornades de neteja comunitàries per eliminar fems en habitatges i llocs públics de 27 comunitats i 11 sectors urbans, i desinfecció de carrers urbans d’accés principal a mercats i estacions d’autobusos. En total hi participaren 2.419 persones. Pel que fa als lots de queviures, davant la crisi sanitària de la COVID-19 es va decidir ampliar els criteris de selecció de les famílies i s’hi incorporaren famílies identificades als registres dels centres de salut com a població d’alt risc. Els paquets varen ser preparats pels docents de les escoles que participen en la xarxa de centres educatius solidaris del municipi, en col·laboració amb l’àrea de promoció social i sota la supervisió i suport de la UCOM. D’aquesta manera es varen efectuar dos lliuraments de paquets amb queviures al mes de novembre de 2019 i d’abril de 2020, respectivament, que contenien: 11kg d’arròs; 4l d’oli; 7kg de sucre; 900g de civada granulada; 900g de cafè; cinc paquets d’espaguetis i un farcell de sabó per rentar la roba. El registre dels beneficiaris va ser realitzat amb una formulari d’exposició pública, conjuntament per la UCOM i les àrees de promoció social dels ajuntaments implicats.
 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 45.000,00

Entitats executores

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.