Emergència

Ajut humanitari per a l’atenció i prevenció de la propagació de la COVID-19 a La Arena

La pandèmia de la COVID-19 creix de forma exponencial al Perú. A la regió de Piura, a principis d’abril, en tan sols 12 dies el nombre d’infectats es va multiplicar per 10 i el de morts gairebé per 20.  Aquesta situació complica el feble sistema sanitari de la zona, al qual manquen equips de protecció per al personal que atén els afectats per la COVID-19 i eines per detectar la malaltia. Al districte de La Arena a la manca de materials de protecció s’hi afegeix que no existeixen instal•lacions adequades per acollir la gran quantitat de persones que acuden al centre sanitari amb símptomes de la malaltia. D’altra banda, tot i que el govern del país va decretar un període de quarantena fins al 26 d’abril, la població no compleix estrictament les normes d’aïllament social establertes. En aquest escenari, el projecte vol enfortir el sistema de salut rural de La Arena per evitar que es col•lapsi a mesura que es detectin nous casos, així com donar suport als agents locals de vigilància per controlar els moviments de persones i vehicles. Es dotarà el centre de salut d’equips i materials per protegir el personal sanitari i administratiu; igualment es proporcionaran uns espais provisionals -mitjançant envelats equipats amb lliteres i els productes necessaris-, perquè es pugui dur a terme el procés de triatge i detecció dels infectats per separat de la resta de pacients. Se’n beneficiaran directament 105 sanitaris i, indirectament, els 38.734 habitants de La Arena.

Seguiment:
En primer lloc es va haver d’establir un ordre de prioritat conjuntament amb el centre de salut de La Arena sobre els equips que s’havia previst adquirir a causa de l’escassedat de productes i l’increment dels preus. A més a més, es va tenir en compte que els materials estiguessin dins dels paràmetres que estableix el Ministeri de Salut per garantir la seguretat i el benestar del personal sanitari. Tot seguit es varen demanar els pressupostos per als materials de protecció sanitària i higiènics per via telefònica i telemàtica.    Per al personal de salut, el personal administratiu i els agents comunitaris es varen adquirir 450 bates d’un sol ús; 580 màscares reutilitzables; 580 màscares N95; 300 màscares KN9532 protectors facials; 630 unitats de gel desinfectant de 360ml; 2.500 bosses de fems de 26x40cm; 12 parells de botes; 30l de sabó líquid; 8 rotllos de tovallola de paper de 140m; 50l d’alcohol d’ús sanitari; 1.000 guants de làtex; 500 capells d’un sol ús; i 10 paquets de 100 unitats de protectors de calçat. Aquest equipament es va distribuir en diverses visites, condicionades per la disponibilitat dels productes: el personal del centre de salut de La Arena disposà d’un equipament que va permetre evitar contagis i assegurar la continuïtat del servei que dona. D’altra banda,    l’Ajuntament va instal·lar a l’espai exterior del centre de salut dues tendes de campanya rebudes del Ministeri de Salut per garantir l’atenció segregada dels pacients amb símptomes de la COVID-19. S’hi destinaren 10 sanitaris que realitzen el diagnòstic, seguiment i atenció dels contagiats. A través d’aquest projectes es va equipar aquest espai amb dos tendals de dues aiguavessos; 12 cadires de plàstic; dos separadors metàl·lics de dos cossos; tres lliteres metàl·liques de dos cossos; dues bàscules digitals; tres talladors metàl·lics; tres tensiòmetres; tres estetoscopis; un pulsioxímetre; dos termòmetres infrarojos; dues papereres; dos dispensadors de sabó metàl·lics; 49l de lleixiu; 20 esprais de 500ml; una motxilla manual de 20l.; i 145 granotes de protecció. Tot i que es va adquirir equipament de protecció personal en quantitat inferior al previst, el centre de salut va racionalitzar-ne l’ús de manera que tot el personal ha disposat dels materials de protecció personal: 64 professionals de la salut (metges i infermeres); 15 tècnics administratius i 26 agents comunitaris.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 22.748,89

Entitats executores

CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) és una organització no governamental de desenvolupament. El seu objectiu és la lluita contra la pobresa estructural i el desenvolupament humà, sostenible, inclusiu i equitatiu, amb el protagonisme de la població rural organitzada.