Emergència

Millora de la resiliència davant la COVID-19 en tres municipis de Madriz

Nicaragua es troba en aquests moments en la corba exponencial de la pandèmia de la COVID-19. No hi ha dades contrastades sobre el nombre de casos i defuncions, però els centres de salut i els dispensaris a les zones rurals del país pateixen una manca crònica d’abastiment de material mèdic i de recursos humans suficients. El govern ha organitzat sales d’atenció per acollir possibles afectats que disposen d’un administratiu, un metge generalista, un metge resident i tres infermers, els quals no han estat dotats dels materials bàsics per fer front a la COVID-19. A aquesta situació s’afegeixen les sequeres persistents, que fan que moltes famílies que depenen del que conreen per sobreviure o de la feina com a temporers (ara impossibilitada per les mesures de confinament), no puguin cobrir les necessitats bàsiques alimentàries. El projecte vol contribuir a reforçar la capacitat de resposta davant els efectes de la COVID-19, per aconseguir reduir al màxim possible l’impacte sobre la vida de les persones als municipis de Las Sabanas, Telpaneca i Totogalpa. Es proposa, d'una banda, garantir una petita dotació de material sanitari bàsic de reposició periòdica per al personal de salut dels centres d’atenció primària de les zones urbanes d’aquestes localitats assignat a les sales COVID-19 (27 persones), així com materials de desinfecció per a les àrees de risc de contagi comunitari (mercats, parades d'autobús i taxis); i, de l'altra, alleujar la inseguretat alimentària com a conseqüència de la COVID-19 en grups vulnerables de la població, amb la provisió d’aliments per a 300 persones. També es duran a terme campanyes de sensibilització de la població sobre les mesures de prevenció a través de la ràdio i la televisió.

Seguiment:

Es va fer un diagnòstic de les necessitats de les unitats de salut de Las Sabanas, Telpaneca i Totogalpa i es va organitzar una comissió per a l’adquisició d’equipament i productes sanitaris que va demanar pressupostos i els va valorar amb criteris de cost, qualitat i disponibilitat dels requeriments. Els subministres es varen lliurar per municipi: es varen assignar: 170l de gel alcohòlic; 114l de sabó líquid germicida; 227l de lleixiu; 23l d’amoníac; 30 pantalles facials; 27 capses de guants quirúrgics (900 unitats);120 granotes impermeables; 900 barrets quirúrgics; 9 termòmetres infrarojos; 12 pulsímetres; 3 fumigadores de motxilla; 32 parells de botes; 25 llits metàl·lics; 25 matalassos i 30 jocs de roba de llit. Les tres fumigadores varen ser assignades a les brigades de desinfecció per als espais públics i a mitjans de transport col·lectiu. D’altra banda, l’adquisició de llits, matalassos i roba de llit va servir per col·laborar en l’equipament d’una sala temporal d’atenció a pacients lleus de COVID-19 en cadascuna de les tres unitats del sistema nacional de salut pública. Se’n beneficia-ren 71 sanitaris. El mes d’agost de 2020 es dugueren a terme activitats d’educació i comunicació adreçada a la població sobre la posada en pràctica de mesures de prevenció de la propagació de la COVID-19. El nombre total de beneficiaris directes va ser de 416 famílies. Quant al suport alimentari, els queviures varen ser adquirits per un procés de compra per pressupost en dues fases: entre octubre i desembre de 2020, i el març de 2021. Es varen distribuir en total 600 lots. Els alumnes de quart i cinquè curs i els docents dels centres educatius de la Xarxa varen col·laborar en la confecció dels lots de queviures (47 alumnes i 21 mestres). A més es va demanar a cada família que preparés un sac per estalviar l’ús innecessari d’embalatges de plàstic. Tot i que inicialment era previst beneficiar les persones que es troben en situació de més vulnerabilitat per la reducció dels ingressos familiars conseqüència de les mesures imposades per evitar l’expansió de la COVID-19, la incidència dels huracans Eta i Iota a finals de 2020 en la zona d’intervenció, va fer que s’hi afegissin les famílies afectades per la pèrdua del 75% de la collita. Per tant, els beneficiaris dels lots d’aliments varen ser 233 famílies per efectes de la COVID-19 i 67 dels huracans (2.370 persones en total). Cada lot contenia: 10,4k d’arròs; 5k de sucre; mig paquet de pasta; 3,8l d’oli; 450g de civada i tres pastilles de sabó per a la roba. La selecció dels beneficiaris es va fer a partir del registre de malalts crònics i persones majors de les unitats sanitàries.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 29.942,11

Entitats executores