Emergència

Mitigació dels efectes de la propagació de la COVID-19 al districte de La Arena

La regió de Piura és una de les més afectades del país per la COVID-19 i les autoritats locals no disposen de suficients recursos per evitar-ne la propagació. Els centres de salut del municipi romanen tancats, de manera que les persones amb símptomes de la infecció per coronavirus s'han de desplaçar a la capital del departament per fer-se les proves corresponents. D'altra banda, moltes persones continuen anant cada dia a Piura per vendre aviram al mercat, perquè no tenen una altra font d'ingressos, de manera són una possible font d'expansió de l'epidèmia. A més a més, es dona la coincidència que les regions peruanes més perjudicades són les que tenien més incidència de dengue. En aquest context, les autoritats locals de La Arena sol•liciten suport amb recursos materials que permetin reduir el risc d'infecció de la població, mitjançant l'adquisició de vuit fumigadores amb motor, que també serviran per prevenir el dengue, per desinfectar els espais públics (centres de salut, escoles, ajuntaments, mercats, vehicles i mercaderies que hi accedeixen) dels quatre centres poblats de La Arena (Casagrande, Chatito, Loma Negra i Vichayal). També es preveu la distribució de material de protecció per a 2.500 famílies (10.700 persones). Igualment, es duran a terme accions de sensibilització sobre pautes senzilles destinades a prevenir el contagi per COVID-19 a través de la distribució de fulletons i missatges difosos per les xarxes socials i megafonia.
 

Seguiment

 En primer lloc es varen demanar pressupostos per a les fumigadores amb motor a les empreses comercials de Piura, Trujillo i Lima, i es va seleccionar un comerç de Piura, perquè les de les altres ciutats no en tenien en estoc. Es varen adquirir les vuit fumigadores, que van ser lliurades en 20 dies. El 25 d’agost va tenir lloc l’acte de lliurament a la seu de l’Ajuntament de Vichayal: La Arena va rebre quatre exemplars i cada entitat local menor (Casagrande, Chatito, Loma Negra i Vichayal) un. També es va fer una demostració de l’ús adequat dels aparells a càrrec del personal tècnic de l’empresa. Igualment, les caretes i el lleixiu es va haver d’adquirir a Lima, perquè a Piura no hi havia estoc. El lleixiu es va lliurar a les instal·lacions que té l’empresa adjudicatària a Piura en 15 dies de termini. Les caretes varen ser encomanades en diversos comerços d’una empresa de Lima i es varen lliurar en quatre tandes de 30 dies. Es varen lliurar 2.000 tapaboques i 700l de lleixiu a cada entitat local menor, 2.531 màscares i 2.531l de lleixiu a les 18 associacions de dones; i 500 caretes a les persones que assistiren a la cerimònia de lliurament i públic de Vichayal. D’altra banda, es varen dissenyar sis cartells sobre com fer sabó líquid; desinfecció de caretes; desinfecció d’aliments adquirits al mercat; desinfecció dels espais d ela llar; com reduir els riscs de la COVID-19 en sortir i entrar a casa; i com fer tapaboques casolans. Se’n varen imprimir 17.500 exemplars, que es varen donar a les persones que reberen les caretes i públic en general, perquè els aferrassin a ca seva. També es varen crear grups de WhatsApp a l’àmbit de les organitzacions de dones per facilitar la difusió de comunicacions sobre les mesures de prevenció de la COVID-19 emeses per l’Ajuntament de La Arena, els ajuntaments de els entitats locals menors i el Ministeri de Salut. D’aquesta manera es va aconseguir beneficiar directament 5.931 famílies en total.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 24.909,00

Entitats executores