Emergència

Mitigació dels riscs d’infecció per COVID-19 i de l'impacte sobre el sistema de salut de Say

Aquest projecte s’enfoca com una resposta de primera emergència a la pandèmia de COVID-19 al Níger, més concretament al departament de Say, zona prioritària d’actuació de l’ACPP i DIKO des de 2014. En coherència amb el pla de resposta global de l’organització de les Nacions Unides per a l’ajut humanitari (OCHA) per al Níger i en el marc del Pla d’intervenció de lluita contra la pandèmia de COVID-19 del districte sanitari de Say, es preveu reforçar el sistema de salut pública del departament, d’una banda, mitjançant l’aportació de recursos materials destinats a la prevenció del coronavirus. S’instal•laran 59 dispositius per al rentat de mans en centres sanitaris i espais públics; cs i se subministraran materials de protecció i productes de desinfecció i neteja per als centres de salut. D’altra banda, s’enfortiran les capacitats de 145 treballadors que fan feina als centres de salut i  dispensaris de la zona per a la prevenció i gestió dels casos d’afectats per la COVID-19. Finalment, es proposa conscienciar la població sobre les mesures per evitar la propagació de la pandèmia a través de cartells als espais públics i l’emissió de falques radiofòniques. Les activitats es duran a terme a la localitat de Say i els municipis rurals d’Ouro Guéladio i de Tamou, i se’n beneficiaran directament el personal sanitari i les autoritats locals de Say, així com tota la població del departament (316.439 persones) com a potencials usuaris dels serveis sanitaris i receptors dels missatges de prevenció.

Seguiment:

El projecte es va iniciar amb la sol·licitud de pressupostos per a la compra de dispositius de rentamans, per facilitar la prevenció i protecció davant la COVID-19 tant del personal com dels usuaris de les instal·lacions sanitàries i municipals. Un cop seleccionat el proveïdor, es varen adquirir i instal·lar: quatre dispositius grans equipats amb quatre rentamans, un dipòsit d’aigua i un dispensador de sabó líquid, que es varen instal·lar a l’entrada de l’Hospital de Say i  a les oficines dels ajuntaments comunals de Say; 55 dispositius senzills per als diferents serveis de l’Hospital de Say, els centres de salut  i els dispensaris del districte de Say. Pel que fa als equipaments i subministres de protecció, higiene i neteja, un cop triada l’empresa proveïdora, es varen comprar i lliurar: 10 termòmetres infrarojos; 200l de lleixiu, 20 bidons de gel hidro-alcohòlic, 15 motxos, 15 graneres, 15 poals de fems i 25 pales de plàstic, per preparar els lots d’higiene i neteja; 75 capses de tapaboques (3.800 unitats) i 60 paquets de 50 guants cadascun, per als lots de protecció personal; 600l de sabó líquid per als dispensadors dels rentamans i 100 capses de 30 pastilles de sabó per als rentamans que no disposen de dispensador. D’altra banda, varen tenir lloc 13 sessions de formació sobre el coronavirus per al personal de salut de l’Hospital de Say, dels 12 centres de  salut integrats i dels 37 dispensaris, amb 145 participants.   Igualment, es varen editar cartells amb missatges escrits i il·lustracions sobre les mesures que cal prendre per evitar la propagació i contagi del virus. Se’n varen imprimir 90 exemplars per als centres de salut i altres espais públics, com ajuntaments, oficines dels serveis tècnics de l’Estat i espais molt concorreguts com les botigues del mercat; i  79 exemplars de ferratines en format A3, A4 i A5, que es varen adherir sobre els dispositius de rentamans per sensibilitzar sobre hàbits d’higiene i assegurar la visibilitat de les entitats responsables del projecte. A més a més, es varen planificar diverses activitats de comunicació en mitjans locals per reforçar la sensibilització de la població sobre la importància de seguir les mesures de prevenció de la COVID-19 i sobre com les activitats del projecte estaven contribuint-hi: el 18 de maig DIKO va contractar els serveis de la televisió nacional nigerina (ORTN) i del grup Bonferey (televisió privada), per cobrir el lliurament dels equips i materials al districte sanitari de Say i el 15 de juliol l’equip del projecte de DIKO i un agent del districte sanitari participaren en un debat a la ràdio comunitària de Say (Voix de la Tapoa) per tal de sensibilitzar la població sobre la importància de respectar les mesures de prevenció. Finalment, es varen produir falques amb cinc consells per protegir-se contra la  COVID-19 en quatre idiomes (francès, peulh, zarma i goumantché), que es varen emetre tres cops al dia durant 20 dies (del 15 de juliol al 3 d’agost) a les franges horàries de més audiència. Es calcula quela campanya radiofònica va arribar a prop de 114.160 persones, un terç de la població del departament.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 25.000,00

Entitats executores

Asamblea de Cooperación por la Paz

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.

ONG DIKO--Association pour le Secours aux Populations Vulnérables

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.