Emergència

Reconstrucció d'infraestructures viàries i d'accés a l'aigua a Madriz

El pas recent dels huracans Eta i Iota ha agreujat les mancances que ja patia la població rural del departament de Madriz. L'accés a l'aigua potable i a sistemes de sanejament és molt limitat, en una zona on la major part de la població viu en condicions de pobresa severa. A més a més, els huracans han afectat també molt la xarxa viària, la qual cosa dificulta els desplaçaments habituals, per assistir a l'escola o rebre atenció sanitària. El projecte preveu restituir la situació prèvia a l'impacte de l'Eta i el Iota, mitjançant les següents intervencions: a) Reconstrucció d'un sistema d'abastiment d'aigua a la comunitat de l'Achiote (Telpaneca), que beneficiarà 467 persones; b) Construcció de 75 latrines a la zona d'El Cuje i Verapaz (Totogalpa), per a 192 persones; i c) Rehabilitació de camins rurals i d'un pont a la comunitat d'El Cipián (Las Sabanas), amb 378 persones afavorides. En total se'n beneficiaran 264 famílies (1.037 persones). Es preveu que els beneficiaris participin activament en les obres i en tallers de formació sobre organització comunitària; aigua i salut; protecció d'aqüífers; tractament de l'aigua; producció sostenible i alimentació saludable; gestió i manteniment de sistemes d'aigua, etc.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 73.520,21

Entitats executores

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.