Emergència

Reducció de l'impacte sobre la seguretat alimentària dels refugiats més vulnerables a la COVID-19

A la regió de l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica, 20 països han reportat casos de COVID-19 i els govern hi continuen endurint les restriccions per evitar-ne la propagació. A Algèria el 8 de maig s’havien detectat  5.182 casos i s’havien produït 483. Amb el suport tècnic de l’OMS, l'Institut Nacional de Salut Pública dóna suport i reforça les capacitats de coordinació, vigilància epidemiològica, prevenció i control de les infeccions per fer front a l’epidèmia. Les autoritats sahrauís varen posar en marxa tot d’una un pla integral per prevenir la pandèmia de la COVID-19 i fins ara no se n’ha registrat cap cas. Però els efectes de la situació generada per aquesta pandèmia a l’esfera mundial afecten directament la seguretat alimentària als campaments de refugiats. Segons la darrera avaluació de seguretat alimentària de 2018 (FSA), prop del 80% de refugiats sahrauís depenen de l’ajuda internacional per cobrir els requeriments quant a alimentació. L’aplicació de les mesures per evitar la propagació de la COVID-19 fa que les petites activitats comercials i econòmiques que suposen un suport fonamental per contribuir a les necessitats de la vida quotidiana per a moltes famílies s'hagin paralitzat. D’altra banda, les reserves d’aliments d’emergència s’estan esgotant per la manca de fons. Les organitzacions humanitàries internacionals que operen als campaments de refugiats sahrauís varen emetre un comunicat conjunt el 23 d'abril per sol•licitar que es realitzin aportacions per donar suport als procediments de prevenció de la COVID-19 i evitar el deteriorament de la situació humanitària, especialment pel que fa a la taxa d’anèmia entre dones embarassades i mares lactants, que ha augmentat fins a superar el 73%; i respecte al percentatge de malnutrició entre els menors de cinc anys, que arriba a prop del 25%. El projecte preveu transferir la quantitat sol•licitada a la Mitja Lluna Roja Sahrauí, qui s’encarrega de gestionar l’ajuda alimentària que arriba als campaments de Tindouf. L’aportació es destinaria a l’adquisició d’arròs.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 30.000,00

Entitats executores

Associació d'Amics del Poble Sahrauí (AAPSIB)

Organització no governamental que pertany al moviment internacional de amistat amb el poble sahrauí.

Mitja Lluna Roja Sahrauí

La Mitja Lluna Roja Sahrauí és una organització humanitària que dóna respostes integrals a les persones vulnerables, amb una perspectiva de desenvolupament humà en els campaments de refugiats saharauis.