Emergència

Atenció sociosanitària d'emergència a població desplaçada a la província de Cabo Delgado

Les elevades taxes de pobresa de Moçambic, la desnutrició crònica en un context d’alta inseguretat alimentària, el baix grau d’escolarització de les dones, el feble nivell d’ accés a l’aigua potable i el sanejament, així com la minsa disponibilitat de serveis de salut de qualitat constitueixen alguns dels principals determinants de l’estat de salut i de la càrrega de morbiditat del país. La capacitat de resposta del sistema sanitari a aquests reptes és molt limitada: la xarxa de salut amb prou feines cobreix la meitat de la població i, a més, no presenta les condicions necessàries per oferir una atenció de qualitat, tant pel nombre i capacitació dels recursos humans com per la manca d’equipament, la reduïda disponibilitat de medicaments, així com l’estat precari de les infraestructures existents. D’altra banda, la situació de conflicte armat a la zona nord de Cabo Delgado, iniciat el 2017, ha provocat el desplaçament de més de 200.000 persones als districtes del sud. El govern del país ha habilitat zones d’assentament anomenades “noves vilas” per acollir-les, però aquests espais no tenen condicions d’habitabilitat ni les mínimes infraestructures sanitàries. En alguns assentaments s’han instal·lat envelats com a suport per a l’atenció mèdica, però en la major part de casos la població ha d’anar a centres de salut de localitats properes, que ja no disposaven dels recursos necessaris abans de l’arribada dels desplaçats. Atès que les necessitats bàsiques d’alimentació, aigua i refugi ja són ateses per altres agents, es proposa treballar coordinadament amb la Direcció provincial de salut i de Caritas diocesana de Pemba per reforçar l’atenció sociosanitària d’emergència prestada a la població desplaçada, amb especial èmfasi en el suport psicosocial i la resiliència de les noves comunitats. Es preveu l’aportació de recursos materials per prevenir les malalties de més alt risc (diarrees, còlera, malària, desnutrició, etc.) i formació de personal sanitari en atenció psicosocial, perquè els desplaçats puguin començar a recompondre les seves vides com més aviat millor. En aquest sentit, se seleccionarà un grup de 120 persones que rebran equipament i tallers de capacitació en producció agrícola i resiliència comunitària perquè puguin cobrir les necessitats bàsiques alimentàries i començar a generar ingressos propis. Se’n beneficiaran directament 39 professionals sanitaris; 120 persones del suport a mitjans de vida i prop de 1.100 famílies reubicades als assentaments d’Ancube, Montpuez i Namuno.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 47.551,75

Entitats executores

Medicus Mundi Mediterrània

Medicus Mundi Mediterrània és una organització sense ànim de lucre, fundada el 1963, que treballa perquè el dret a la salut sigui una realitat arreu del món i es redueixin les desigualtats que generen les bretxes de salut.Disposa d’un protocol específic d’acció humanitària basat sobre els principis d’humanitat, neutralitat, imparcialitat i independència i està acreditada per realitzar intervencions d’ajut humanitari per la direcció general d’ajut humanitari d’ECHO i qualificada per l’AECID.