Emergència

Suport sanitari, alimentari i legal per a refugiats i desplaçats interns a Takhar

El nombre de desplaçats interns forçosos augmenta cada dia en diverses zones d’Afganistan. La major part dels habitants de la província de Takhar està constituïda per camperols sense terra que treballen a jornal en terres d’altri amb uns ingressos molt minsos. Amb l’establiment del nou govern el 2002, molts desplaçats durant la guerra hi varen tornar, però la manca de recursos i els efectes del canvi climàtic els va obligar a malvendre les terres als senyors de la guerra, que s’hi varen fer forts i ara controlen la major part dels recursos disponibles. L’increment dels enfrontaments entre talibans i forces governamentals van fer que molta gent es veiés obligada a fugir a la capital, Taliqan. A causa de la ubicació estratègica, al nord del país, envoltada de muntanyes, la província de Takhar s’ha convertit en un centre dels enfrontaments entre els talibans i el govern: el 90% està sota control dels talibans, només la capital és en mans de les forces governamentals. Segons els darrers informes, el 2020 4.000 famílies es varen refugiar a Taliqan, que s’han d’afegir a les 12.000 que ja s’hi havia desplaçat des de 2018. El 90% viu en un medi molt hostil, sense accés a serveis d’allotjament, sanitat, educació ni alimentació. El suport inicial de les agències de Nacions Unides s’ha anat reduint i les ONG han hagut d’assumir la provisió de serveis bàsics per a aquests refugiats, que no poden tornar a ca seva mentre durin els conflictes. Moltes dones són obligades a exercir la prostitució i són víctimes de violència física i psicològica. Els infants sovint pateixen abusos físics i sexuals. El projecte vol proveir atenció sanitària bàsica per a 2.000 persones; proporcionar sensibilització sobre qüestions legals, drets de dones i infants a 800 persones, i sobre salut a 400 persones; 80 dones es beneficiaran d’un programa de seguiment de l’embaràs i d’atenció al part. A més, es preveu oferir aliments per a 1.200 infants que pateixin malnutrició. En total se’n beneficiaran 5.280 refugiats dels campaments de Khas Kapa, Nahri Chaman, Baghak i Aahan Dara.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 70.000,00

Entitats executores

HAWCA

HAWCA (Assistència humanitària per a dones i infants de l'Afganistan) és una ONG fundada el 1999 que fa feina per al benestar social dels afganesos, sobretot de les dones i els infants. Desenvolupa principalment programes de sensibilització, atenció sanitària, educació i alimentació.