Etiòpia

Millora de les condicions de l'atenció sanitària maternoinfantil a Hanicha

El districte de Siraro Badewacho, creat el 2019, està constituït per la capital, Hanicha, i nou comunitats rurals, en què habiten més de 100.000 persones, prop de la meitat de les quals és menor de 16 anys. La major part de famílies té cinc membres com a mínim i el 95% practica l'agricultura de subsistència, en situació d'extrema pobresa. La població es troba en risc permanent de patir brots de fam, a causa de factors climàtics. Les cases, majoritàriament de fang i palla, no disposen d'aigua ni serveis de sanejament i se solen compartir amb el bestiar. La cobertura de serveis públics és molt limitada: hi ha un sol centre d'educació secundària, només es disposa de transport públic cap a les ciutats més importants, els camins són precaris i l'accés a l'aigua potable ínfim. D’altra banda, les autoritats locals del nou districte han manifestat que no tenien capacitat de garantir l'atenció sanitària digna a la població, atès que tan sols disposen d'un centre de salut que no compleix les condicions mínimes ni materials ni de personal qualificat. Això, sumat a l'alta incidència de desnutrició, fa que les taxes de mortalitat materna i infantil siguin molt elevades. El projecte proposa actuar en diversos àmbits: a) rehabilitació i equipament de material i mèdic del centre de salut del municipi i dels dispensaris, així com del centre de Ropi, mentre es duen a terme les obres, inclosos aliments de reforç per a infants menors de tres anys; b) formació del personal sanitari sobre reanimació neonatal, identificació de signes d’embaràs de risc, prevenció d’infeccions i de desnutrició; c) sensibilització de la població per fomentar el part al centre sanitari; i de les dones sobre preparació al part i pràctiques saludables; d) contractació de dos tècnics en cirurgia; i e) elaboració del pla estratègic per a cinc anys de Hanicha, i assessorament per als funcionaris sobre la gestió del sector sanitari. Se’n beneficiaran directament 2.139 dones embarassades; 979 dones ateses en part hospitalari; 665 dones i nadons atesos en atenció neonatal o postpart; 1.169 infants que rebran suport alimentari; 32 treballadors sanitaris; i 16 funcionaris.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 65.198,00

Entitats executores

Llevant en Marxa

Associació que té com a objectius promoure la salut i dels serveis de salut tant en països empobrits com a les Illes Balears; contribuir a la cooperació per al desenvolupament en països empobrits a l'àmbit social, cultural i d eprotecció del medi ambient; i fomentar l'educació per al desenvolupament i la sensibilització als països del Nord sobre els problemes dels països del Sud.

Consolata Fathers

Congregació religiosa fundada el 1923 a Etiòpia dedicada a missions religioses i a l'ajut per al desenvolupament, que gestiona l'Hospital de Gambo i promou activitats de desenvolupament comunitari al districte de Kore, a la zona de West Arsi.

  • Altres projectes