Etiòpia

Millora de la salut materno-infantil a la província de West Arsi II

Malgrat el creixement del PIB en la darrera dècada, Etiòpia continua essent un dels països més pobres del món. A les darreres tres dècades ha patit set grans sequeres, que han ocasionat terribles episodis de fam (el 1984 i 1985 morí més d’un milió de persones). El 52% dels infants menors de 5 anys presenten malnutrició moderada o severa i la taxa de mortalitat materna és de les més elevades d'Àfrica, a causa de les dificultats d'accés a alimentació suficient, aigua potable i a serveis de salut sexual i reproductiva. El projecte vol reduir les taxes de mortalitat per complicacions als parts a la província de West Arsi, on més del 70% de la població no té accés a l’aigua ni a sanejament. Al municipi de Kore hi ha l'hospital de referència de la zona, que atén 30.000 persones l'any i coordina nou centres de salut, cadascun dels quals supervisa cinc dispensaris. Però moltes dones no reben l'assistència que necessiten abans, durant i després del part, bé perquè en algunes comunitats no hi ha professionals preparats, per manca de mitjans i recursos econòmics per pagar el cost del transport o dels serveis de salut; o bé perquè les tradicions culturals els impedeixen fer ús dels serveis que tenen disponibles. Els dispensaris comunitaris només ofereixen atenció bàsica, a través de tècnics que sovint no tenen la formació necessària ni disposen dels recursos adients. Per això es volen potenciar els centres de salut de cada comunitat, perquè puguin fer el seguiment dels embarassos i sensibilitzar les famílies dels beneficis del part hospitalari. També es dotaran els centres sanitaris de medicaments, i es contractarà un cirurgià i un pediatra per a l’hospital, per atendre els parts més complicats. Es preveu que se'n beneficiïn prop de 4.000 dones, 45 tècnics i 800 infants.

Seguiment:

El projecte s’emmarca en el pla estratègic de tres anys que inclou l’actuació als nou centres de salut que tenen l’Hospital de Gambo com a referent. Amb aquest projecte es va actuar a les comunitats de Gambelo, Baseku i Mite. Mitjançant la intervenció es va aconseguir atendre 4.123 dones embarassades i 841 parts; i 225 nadons varen ser atesos a la unitat de neonatologia i 1.882 infants assistència pediàtrica. Més d’un centenar de treballadors locals varen rebre formació sanitària i 83 dones de les esmentades comunitats varen conscienciar-se de la importància de  rebre atenció durant l’embaràs i d’infantar en un centre sanitari. En primer lloc es varen dur a terme els tallers de formació per als tècnics locals sobre atenció bàsica durant l’embaràs i el part, amb pràctiques sobre distinció de signes de perill a l’embaràs i sobre complicacions que es poden produir en els nadons.  També es va impartir un taller només per a responsables dels centres de salut i coordinadors de la regió d’Arsi West per coordinar estratègies, compartir inquietuds, realitzar anàlisis de la situació, proposar millores i fer una avaluació conjunta. Es va continuar pagant el salari del cirurgià contractat, dels tècnics sanitaris i del pediatra, que va atendre 1.882, 227 amb símptomes de malnutrició severa, que varen haver de ser ingressats a l’Hospital. Igualment s’ha promogut l’ús de l’ambulància, tant de l’Hospital de Gambo com la de l’Hospital General de Shashemane, per a les derivacions de casos d’emergència. Es varen adquirir els medicaments i complements que es lliuren a les dones embarassades (àcid fòlic, ferro, vitamines, etc.). Finalment, es varen impartir els tallers de formació per al personal dels centres sanitaris, amb 41 participants, per millorar les capacitats d’atenció a les dones embarassades, els nadons, el part i l’atenció postpart; i reduir la mortalitat materna a l’hospital  i els centres de salut.  D’altra banda, es varen dur a terme els tallers de sensibilització comunitaris sobre la importància del seguiment prenatal i d’infantar en un centre sanitari, amb 23 participants a la comunitat de Gambelto, 30 a la de Basaku i Mite, respectivament. Finalment, Llevant en Marxa va aportar els recursos necessaris per a l’adquisició d’equipament sanitari per als centres de salut.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 62.400,00

Entitats executores

Llevant en Marxa

Associació que té com a objectius promoure la salut i dels serveis de salut tant en països empobrits com a les Illes Balears; contribuir a la cooperació per al desenvolupament en països empobrits a l'àmbit social, cultural i d eprotecció del medi ambient; i fomentar l'educació per al desenvolupament i la sensibilització als països del Nord sobre els problemes dels països del Sud.

Consolata Fathers

Congregació religiosa fundada el 1923 a Etiòpia dedicada a missions religioses i a l'ajut per al desenvolupament, que gestiona l'Hospital de Gambo i promou activitats de desenvolupament comunitari al districte de Kore, a la zona de West Arsi.