Etiòpia

Millora de la salut materno-infantil a la província de West Arsi

Malgrat el creixement del PIB en la darrera dècada, Etiòpia continua essent un dels països més pobres del món. A les darreres tres dècades Etiòpia ha patit set grans sequeres, que han ocasionat terribles episodis de fam (el 1984 i 1985 morí més d’un milió de persones). El 52% dels infants menors de 5 anys presenten malnutrició moderada o severa i la taxa de mortalitat materna és de les més elevades d'Àfrica, a causa de les dificultats d'accés a alimentació suficient, aigua potable i a serveis de salut sexual i reproductiva. El projecte vol reduir les taxes de mortalitat per complicacions als parts a la província de West Arsi, on més del 70% de la població no té accés a l’aigua ni al sanejament. Al municipi de Kore hi ha l'hospital de referència de la zona, que atèn 30.000 persones l'any i coordina nou centres de salut i cadascun d'aquests cinc dispensaris. Però moltes dones no reben l'assistència que necessiten abans, durant i després del part, bé perquè en algunes comunitats no hi ha professionals preparats, bé perquè no tenen mitjans ni recursos econòmics per pagar el cost del transport o dels serveis de salut; o bé perquè les tradicions culturals els impedeixen fer ús dels serveis que tenen disponibles. Els dispensaris comunitaris només ofereixen atenció bàsica,  a través de tècnics que sovint no tenen la formació necessària ni disposen dels recursos adients. Per això es volen potenciar els centres de salut de cada comunitat, perquè puguin fer el seguiment dels embarassos i sensibilitzar les famílies dels beneficis del part hospitalari. També es preveu contractar un cirurgià i un pediatra a l’hospital que puguin atendre els parts més complicats i dotar els centres sanitaris de medicaments. Es preveu que se'n beneficiïn 3.500 dones, 45 tècnics i 8.535 infants.

Seguiment:

En primer lloc es varen coordinar les activitats de formació i de sensibilització amb els centres de salut, dispensaris, l’oficina de salut de la regió i l’Ajuntament de Kore. Al setembre es varen posar en marxa els cursos de formació per a tècnics locals de salut, impartits per pediatres i ginecòlegs de l’Hospital de Gambo i que duraren dos dies. La formació se centrà en el seguiment dels embarassos, la detecció de risc i l’atenció bàsica a nounats en els primers minuts de vida. Atesa la bona acollida, tot i no estar previst a la formulació, es va impartir un nou taller a les instal•lacions de l’Hospital, que es va centrar en la detecció de les principals complicacions dels parts, així l’actuació i tractament corresponent, intervencions obstètriques i reanimació de nounats. Igualment, s’han dut a terme els tallers de sensibilització comunitaris sobre la importància del seguiment prenatal i d’infantar en un centre sanitari, amb 60 dones participants.També es varen dur a terme dos cursos de formació per millorar la capacitat de distinció de signes de perill a l’embaràs: el primer el 18 d’octubre i el segon el 24 de gener, amb 17 i 16 participants, respectivament. D’altra banda, es varen adquirir els medicaments i complements que es lliuren a les dones embarassades. Es varen emmagatzemar a l’Hospital de Gambo, des d’on es distribueixen als centres de salut.Pel que fa a l’atenció a les dones en el moment del part, es va contractar un cirurgià i un pediatra. Així, es varen poder atendre  1.163 parts i es varen poder resoldre tots els casos amb complicacions gràcies a la presència del cirurgià. Igualment, es va fer el seguiment de l’embaràs de 3.899 dones. Quant a l’assistència a infants, 3.169 varen restar ingressats a la unitat de Pediatria de l’Hospital, dels quals 262 per malnutrició severa. A més a més, es realitzaren prop de 7.000 consultes externes i ocasionals.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 68.500,00

Entitats executores

Llevant en Marxa

Associació que té com a objectius promoure la salut i dels serveis de salut tant en països empobrits com a les Illes Balears; contribuir a la cooperació per al desenvolupament en països empobrits a l'àmbit social, cultural i d eprotecció del medi ambient; i fomentar l'educació per al desenvolupament i la sensibilització als països del Nord sobre els problemes dels països del Sud.

Consolata Fathers

Congregació religiosa fundada el 1923 a Etiòpia dedicada a missions religioses i a l'ajut per al desenvolupament, que gestiona l'Hospital de Gambo i promou activitats de desenvolupament comunitari al districte de Kore, a la zona de West Arsi.