Mali

Accés a l'aigua potable i apoderament de les dones a Kouniana

A Mali, el 72% de la població viu sota el llindar de la pobresa i l'accés a l'aigua potable a les zones rurals no arriba al 50%, mentre que la taxa de sanejament és del 5%. El 1999 el govern va adoptar una estratègia nacional per a l'abastiment d'aigua potable i sanejament a les zones rurals i semiurbanes, però en àrees allunyades de les grans ciutats els avenços són molt minsos i els governs locals no reben finançament en aquest àmbit. El municipi de Kouniana és predominantment agrícola, amb recursos naturals limitats, molt afectats pels efectes del canvi climàtic i amb poques alternatives laborals, especialment per a les dones, que ocupen un lloc secundari a la vida social i econòmica. L'associació de dones de Kouniana ha demanat, d'altra banda, formació sobre la mutilació genital femenina, que afecta al 69% de les nines del país. El projecte se centra en dos àmbits: millorar l'accés a l'aigua potable, mitjançant la contrucció d'una torre d'aigua al pou de la Maternitat de Nadiasso i la instal•lació de connexions d'aigua a la Maternitat, l'escola i la casa de la comare; i promoure l'apoderament de les dones mitjançant tallers de sensibilització sobre els efectes de l'ablació genital femenina, sobre la salut materna i les malalties de transmissió sexual. Alhora es formaran noves comares i s’impartiran tallers sobre agricultura i ramaderia per a 20 dones, perquè 10 puguin encapçalar la gestió d'un hort de dues hectàrees cedit per l'Ajuntament de Kouniana. Finalment, a l’escola s'impartirà un taller sobre gestió del medi ambient perquè 10 alumnes puguin garantir el sanejament, neteja i cura de l'entorn de la zona de l'escola, el pou i la Maternitat. En total se’n beneficiaran 2.405 persones, 1.900 de les quals seran dones.

Seguiment:

En primer lloc es va contractar la coordinadora del projecte i se seleccionaren els especialistes que havien d’impartir els tallers sobre la mutilació genital femenina, salut sexual i reproductiva; el curs de formació de comares; i el curs d’horticultura per a dones emprenedores. Igualment, es varen establir els continguts de cada taller i les dates en què s’havien d’impartir i es va constituir el comitè de gestió i seguiment del projecte i es contractà l’empresa constructora. A mitjan gener de 2020 es varen iniciar les obres amb la construcció d’una torre de 7m d’alçada amb un dipòsit de 5m3 al pou de la maternitat de Nadiasso i una estació de bombeig, que funciona amb energia solar. Es va tancar tot el perímetre del pou i es varen instal·lar les canonades i es varen realitzar les connexions d’aigua des de la torre fins a l’edifici de la maternitat, la casa de la comare, l’escola i les latrines bastides per l’Ajuntament en aquesta zona. A finals de febrer es va celebrar una reunió per coordinar els continguts i cronogrames dels tallers i cursos amb els especialistes contractats i se seleccionaren els materials didàctics corresponents, i s’adquiriren els equips de projecció i àudio. Els cursos començaren  el 3 de març, però varen haver de ser suspesos el 30 de març a causa de les mesures de prevenció de la COVID-19 decretades pel govern. L’1 de juny es varen emprendre de nou les sessions de sensibilització i formació, que finalitzaren el 28 de febrer de 2021. Hi participaren més de 800 dones de sis llogarets del municipi. S’impartiren els següents tallers:  sensibilització sobre la mutilació genital femenina i salut reproductiva; curs de  formació per a comares per a 25 dones: les sis millors varen rebre la titulació de comares i varen ser contractades per exercir als centres del municipi. Les 19 restants tenen capacitat per divulgar els coneixements rebuts i poden donar suport al sistema sanitari local; curs de formació en agricultura i ramaderia per a 25 dones, que varen poder realitzar pràctiques en un hort que es va posar en marxa en una parcel·la cedida per l’Ajuntament de Kouniana. Un cop finalitzada la formació, 10 dones seleccionades s’han compromès a difondre aquests coneixements a 20 dones cadascuna; tallers sobre gestió del medi ambient, sanejament, neteja i cura de l’entorn de la zona d’intervenció (l’escola i la maternitat, amb la participació de 10 alumnes de l’escola i 10 mares que ho sol·licitaren. Un cop finalitzats els tallers, es crearen dos grups de cinc estudiants i dos de cinc mares cadascun que es dediquen a divulgar els coneixements adquirits per sensibilitzar la població sobre la importància de la neteja, el sanejament i la cura del medi ambient a la zona d’intervenció del projecte. Tot i que no estava previst, la diada de la independència de Mali es va fer una plantació d’arbres autòctons en aquesta zona. En total se n’han beneficiat directament 2.501 persones, 1.928 de les quals són dones.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 71.129,22

Entitats executores

Fundació Balcat Solidaris

Organització mallorquina sense ànim de lucre que té com a objectius dur a terme projectes de cooperació per al desenvolupament, eradicació de la pobresa i ajuda humanitària a l'àmbit internacional, així com impulsar accions relacionades amb el comerç just, i la inserció laboral i desenvolupament personal, molt especialment de les dones i dels discapacitats.

Association Malienne pour la Promotion des Communes Rurales-AMPCR

Associació sense ànim de lucre creada a Mali el 2012, que té com a objectiu promoure i contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural de les comunitats rurals.