Mali

Construcció d'un centre materno-infantil a Kouniana

A Mali, el 36% de la població viu sota el llindar de la pobresa i l'accés a l'atenció sanitària és limitat i insuficient en gran part del país. Alhora, la malària i malalties infeccioses com el còlera i la tuberculosi estan molt esteses arreu, i la taxa de desnutrició infantil és molt elevada. D'altra banda, la sequera i les plagues contribueixen a dificultar una producció agrícola suficient. El projecte s'ubica a la regió de Sikasso, la més meridional del país, amb la segona ciutat més poblada de Mali, en part a causa de la gran afluència de refugiats que fugen dels conflictes de països fronterers. L'economia es basa sobre l'agricultura de subsistència. El centre de salut més proper a la comunitat de Nadiasso, que pertany al municipi de Kouniana, es troba a 45 km de distància i no es disposa de transport públic local, la qual cosa obliga les dones embarassades a desplaçar-se en moto o caminant i es registren molts parts al camí. La proposta consisteix en construir un centre materno-infantil a la comunitat, dotat de sala de parts, sala d'hospitalització amb cinc llits, una sala de consultes, una sala de consultes de guàrdia, una sala d'espera i un lavabo. L'Ajuntament de Kouniana, municipi al qual pertany la comunitat, cedeix un terreny per a la construcció i un pou. El projecte preveu també proporcionar equips bàsics (ecògraf, desfibril·lador, gelera per a medicaments i vacunes, balança i teles mosquiteres), i impartir tallers de sensibilització sobre malalties de transmissió sexual i salut reproductiva. Se’n beneficiaran els prop de 29.000 habitants del municipi.
 
Seguiment: 

L’Ajuntament de Kouniana va cedir un terreny d’una hectàrea per a la construcció del centre materno-infantil i el pou. Pel que fa a les obres, en primer lloc es va contractar l’empresa constructora seleccionada tenint en compte la proposta presentada i la professionalitat.Tot seguit s’adquiriren i traslladaren els materials per iniciar la fabricació dels maons i els materials per als fonaments. El 23 d’octubre va tenir lloc l’acte oficial de col·locació de la primera pedra, amb la participació de tota la comunitat. Tot d’una s’inicià la perforació del pou, un cop identificada una bossa d’aigua a 60m de fondària. Es feren les obres i s’instal·là la bomba d’extracció. També s'iniciaren també les obres de fonamentació de la maternitat. Al mes de novembre s’adquiriren els materials per a les portes i finestres i l’obra de l’edifici quedà finalitzada. A finals d’any s’acabà l’estructura i el forat de la fossa sèptica i la tanca perimetral del pou. S’instal·len les plaques solars a la teulada de l’edifici i es dugueren a terme les feines de pintura i lampisteria. El 2 d’abril de 2018 va tenir lloc l’acte d’inauguració del centre materno-infantil, amb la presència de més d’un centenar de persones, entre les quals el batle i regidors, representants de l’associació de dones i un funcionari del Ministeri de Salut de Mali. D’ençà que es posà en funcionament, cap dona ha mort de part a la zona. Igualment, es varen dur a terme reunions amb les associacions de dones  per donar a conèixer els objectius i els beneficis per a la població, especialment les dones i els infants, de la posada en marxa de la maternitat. Posteriorment es varen impartir 10 tallers de sensibilització sobre salut sexual i reproductiva i 10 sobre malalties de transmissió sexual. Finalment, s’adquiriren i instal·laren l’ecògraf, el desfibril·lador, la gelera per a medicaments i vacunes, la balança i les  teles mosquiteres.
Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 71.898,00

Entitats executores

Fundació Balcat Solidaris

Organització mallorquina sense ànim de lucre que té com a objectius dur a terme projectes de cooperació per al desenvolupament, eradicació de la pobresa i ajuda humanitària a l'àmbit internacional, així com impulsar accions relacionades amb el comerç just, i la inserció laboral i desenvolupament personal, molt especialment de les dones i dels discapacitats.

Association Malienne pour la Promotion des Communes Rurales-AMPCR

Associació sense ànim de lucre creada a Mali el 2012, que té com a objectiu promoure i contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural de les comunitats rurals.