Mali

Enfortiment de l'educació i la governabilitat a N'Golonianasso

A Mali, l'accés a l’educació de qualitat a les zones rurals està molt limitat per la baixa inversió del govern, que es reflecteix en la manca de docents, d'infraestructures educatives i d'equipament adequat, així com ràtios molt elevades d'alumne per mestre. En una reunió amb el batle de N'Golonianasso, caps tradicionals i l'associació de dones del municipi es va identificar com a prioritat la construcció de tres aules per ampliar la capacitat de l'escola del llogaret de Niamanasso, per a 180 alumnes nous. L'Ajuntament de N'Golonianasso cedeix el terreny i es compromet a fer-ne el manteniment i pagar els sous dels mestres. Igualment, es va posar de manifest la necessitat dels funcionaris de rebre assessorament en matèria de governabilitat, per la qual cosa es preveu impartir un curs de formació per a funcionaris i càrrecs electes, amb l’objectiu de millorar la gestió local i per a l'establiment del padró municipal, que també es durà a terme.

Seguiment:
Es va seleccionar l’empresa constructora i a mitjan setembre se signà el contracte, s’actualitzaren els plànols i el pressupost, i s’establí el calendari de les obres. Igualment, es va constituir el comitè de gestió i seguiment, L’1 d’octubre s’iniciaren les obres: es varen construir tres aules, amb parets de blocs de ciment i arena; teulada de planxa de zenc i un fals sostre amb plafons de fusta ; i les portes i finestres metàl·liques. A continuació va excavar la fossa sèptica, es bastiren les parets i paviment i s’instal·laren les portes de les latrines. D’aquesta manera es garanteix no només la seguretat i intimitat dels alumnes, sobretot les nines, sinó que també afavoreix la protecció del medi ambient Les famílies beneficiàries varen participar en la recollida de runa i neteja de les zones on es varen bastir les aules i les latrines. Les obres finalitzaren el 30 de novembre, però a causa de la vaga dels mestres, la inauguració no es va poder celebrar fins al 22 de febrer de 2020. També es va lliurar l’equipament previst: 75 pupitres de tres places, tres taules i tres cadires per als mestres; així com 220 manuals escolars de francès, matemàtiques i ciències; material per als mestres i per als alumnes. D’altra banda, el gener de 2020 els experts varen elaborar els manuals necessaris per dur a terme el curs de governabilitat i l’establiment del cens, amb l’assessorament d’una consultora especialitzada, i es va adquirir un ordinador portàtil, que va ser lliurat a l’Ajuntament, per presentar els temes dels tallers. El curs s’inicià el 3 de febrer i acabà el 30 d’octubre, amb la participació de  30 persones: funcionaris i tècnics municipals, docents, representants d’organitzacions de la societat civil, dels comitès de gestió escolar i de l’aigua; i del consell de les comunitats. S’hi varen tractar temes relacionats amb els conceptes d’administració i descentralització, bones pràctiques de gestió administrativa; planificació i control pressupostari, etc. Pel que fa al padró, es va establir un pla d’acció que incloïa cinc sortides sobre el terreny per setmana, efectuats per 20 voluntaris. Es va dur a terme entre febrer i setembre de 2020 i va donar com a resultat el cens de tota la població del municipi, amb 27.373 persones, 14.807 homes i 12.571 dones.

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 56.236,52

Entitats executores

Associació Família i Societat (AFIS)

Associació que té entre els seus objectius desenvolupar projectes per reforçar els sistemes educatius i de salut, sobretot pel que fa a l'atenció en zones urbanes pobres y en zones rurals habitades per població indígena que viu en situació de pobresa.

Association Malienne pour la Promotion des Communes Rurales-AMPCR

Associació sense ànim de lucre creada a Mali el 2012, que té com a objectiu promoure i contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural de les comunitats rurals.