Mali

Millora de les infraestructures educatives a N'Golonianasso

A les zones rurals de Mali, l'accés a serveis socials de qualitat està molt limitat per la baixa inversió del govern i la manca de recursos de les administracions locals. Com a continuïtat de les accions dutes a terme el 2019 a N’Golonianasso, en el marc de les prioritats establertes per la batlia en col·laboració amb representants de la comunitat i l'associació de dones del municipi, es vol completar la construcció de l’escola de la comunitat de Niamanasso amb una cantina i un pou amb un dipòsit d’aigua, que abastirà les aules, les latrines i la cantina. A més a més, es preveu la instal·lació de panells solars, que permetin impartir classes quan les condicions meteorològiques obliguin a mantenir les persianes de les aules tancades, i la dotació de mobiliari per a la cantina. D’altra banda, es duran a terme tallers de sensibilització sobre els efectes de l'ablació genital femenina, sobre la salut materna i les malalties de transmissió sexual. Se’n beneficiaran directament 250 infants i 150 dones. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 50.000,00

Entitats executores

Associació Família i Societat (AFIS)

Associació que té entre els seus objectius desenvolupar projectes per reforçar els sistemes educatius i de salut, sobretot pel que fa a l'atenció en zones urbanes pobres y en zones rurals habitades per població indígena que viu en situació de pobresa.

Association Malienne pour la Promotion des Communes Rurales-AMPCR

Associació sense ànim de lucre creada a Mali el 2012, que té com a objectiu promoure i contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural de les comunitats rurals.