Mali

Millora del sector de la salut a N'Golonianasso

El municipi de N'Golonianasso (27.378 habitats) disposa d'un centre de salut, en el qual també s'atenen els parts, però no hi ha un espai segregat, de manera que les dones que hi van a infantar es barregen amb la resta de pacients, inclosos els que tenen malalties infeccioses. Això fa que moltes dones infantin a ca seva, amb les complicacions que això pot comportar en un entorn de manca d'accés a l'aigua potable i dèficits d'higiene en habitatges molt precaris. A més a més, tres de cada quatre dones es casen abans dels 18 anys, perquè la pobresa extrema de més de la meitat de la població fa que el casament de les filles esdevingui una font d'ingressos, i les menors presenten una incidència molt elevada de complicacions en l'embaràs o el part. D'altra banda, segons l'associació de salut comunitària de N'Golonianasso, el nombre de naixements s'incrementa anualment en el 30%. Per això es proposa la construcció d'una maternitat, en un edifici annex al centre de salut, amb una sala de consultes, una d'observació, la sala de parts, un espai d'hospitalització i una oficina, i la instal·lació elèctrica mitjançant panells solars (76m2). Igualment, es dotarà de mobiliari (taula de parts, tres llits, cadires, ordinador i impressora, etc.), equipament sanitari (bàscula, gelera, aparell d'ultrasò, etc.) i medicaments. Paral·lelament, es duran a terme tallers de formació per a 18 funcionaris municipals de l’àrea sanitària sobre salut reproductiva i malalties endèmiques, així com sobre aigua i sanejament, i salut; i s'elaborarà el pla estratègic triennal per al sector sanitari. Es calcula que se'n beneficiaran directament 855 dones i 18 funcionaris, així com indirectament les 12.571 dones residents al municipi.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 58.927,00

Entitats executores

Fundació Balcat Solidaris

Organització mallorquina sense ànim de lucre que té com a objectius dur a terme projectes de cooperació per al desenvolupament, eradicació de la pobresa i ajuda humanitària a l'àmbit internacional, així com impulsar accions relacionades amb el comerç just, i la inserció laboral i desenvolupament personal, molt especialment de les dones i dels discapacitats.

Association Malienne pour la Promotion des Communes Rurales-AMPCR

Associació sense ànim de lucre creada a Mali el 2012, que té com a objectiu promoure i contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural de les comunitats rurals.