Marroc

El 2021 es posa en marxa un programa de promoció de les dones i els joves del municipi de Bab Taza (nord del Marroc) a l'esfera personal, social i laboral.

2021-2023 Programa de desenvolupament integral a Bab Taza

Import

2021

2022

2023

Total

121.113,12 €

 

 

121.113,12€

 

Aportacions de socis i col·laboradors 2021

 

100%