Marroc

Integració dels ODS a la política de desenvolupament local de Bab Taza

La comunitat de Bouzetat, pertanyent al municipi de Bab Taza ((22.787 habitants), té prop de 2.000 habitants, que es dediquen majoritàriament a l’agricultura, la ramaderia i la construcció a la zona perifèrica de Xaouen. Hi ha un alt grau d’emigració cap a les ciutats i a l’estranger a causa dels baixos ingressos que genera l’agricultura. Les infraestructures socials bàsiques són molt deficitàries i l’índex d’analfabetisme entre les dones és del 94%. Com a continuïtat del suport a aquesta comunitat iniciat el 2019, per reforçar la formació bàsica i ampliar les oportunitats de feina, es preveu posar en marxa un pla pilot de promoció dels recursos naturals i culturals de la comunitat, que ofereix alternatives de producció econòmica a les dones i els joves. D’una banda, es durà a terme una campanya per conscienciar les dones i els joves sobre els avantatges del treball cooperatiu i s’impartiran tallers sobre la creació i gestió d’una cooperativa. Es preveu la constitució de dues cooperatives: una de dones teixidores artesanals i una altra de joves agricultors. A més, es proporcionarà formació sobre tècniques de producció, disseny i comercialització de teixits artesans, així com de tècniques agràries i forestals, elaboració i envasat de confitures, i establiment i gestió de planters per a dones i joves. Paral·lelament, s’oferiran sessions de sensibilització sobre enfocament de gènere aplicat a la vida quotidiana per a tota la població. D’altra banda, s’ha identificat la necessitat de definir un model de desenvolupament del municipi de Bab Taza que permeti respondre a les necessitats dels seus habitants. Per això, es proposa l’avaluació i actualització del pla de desenvolupament municipal, orientant les capacitats del municipi a assolir els ODS emmarcats a l’Agenda 2030 i amb enfocament de gènere. Finalment i per sol·licitud de la batlia, es dotaran les dues ambulàncies disponibles d’equips d’oxigen i es proporcionarà formació en primers auxilis als quatre conductors. Se’n beneficiaran directament 60 membres constitutius de les dues cooperatives; 90 dones i 50 homes dels cursos de formació tècnica; 1.800 persones de les campanyes de sensibilització; 32 membres dels consells comunitaris, 12 tècnics municipals i 4 conductors d’ambulància.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 69.718,51

Entitats executores

ADEO

L'associació per el desenvolupament i la protecció mediambiental de Oued Laoud i les seves valls (ADEO) neix amb l'objetiu d'implementar projectes de desenvolupament local amb una atenció particular per a la protecció del medi ambient.