Mediterrània i Àsia central

Assistència sanitària per a refugiats al campament de Vial (Quios)

El 2021 Europa s'enfronta per sisè any consecutiu a una crisi humanitària sense precedents i sense previsió de fi, originada per l'increment dels fluxos migratoris, sobretot provinents d'Afganistan, Síria, la RD del Congo, Somàlia, Iraq i Palestina. La successió de conflictes armats als països d'origen ha generat una destrucció permanent tant de les estructures materials com familiars, i la situació actual no permet albirar un futur amb esperança, de manera que la població d'aquests països es veu obligada a fugir de les atrocitats de la guerra, la pobresa, la fam i la mort per cercar unes condicions de vida dignes. El 14% de les persones arribades a Grècia ho fan per l'illa de Quios: prop de 1.200 l’any 2020.  El govern grec no ofereix assistència sanitària als nouvinguts, que sovint pateixen hipotèrmia, cremades o atacs de pànic. D'altra banda, el campament de refugiats de Vial, l'únic que resta a l'illa, amb una capacitat per a 1.014 persones, n'acull prop de 2.500, que hi resten entre sis mesos i un any. Les condicions d'allotjament i els recursos existents són insuficients i deficitaris. Malgrat que la responsabilitat i els principals ajuts econòmics de la UE recauen en el govern grec, el fràgil sistema sanitari grec, ja afeblit per la crisi econòmica, no ha estat reforçat amb recursos materials ni humans de forma efectiva. Per això, amb el suport de l'Institut públic epidemiològic del Ministeri de Salut de Grècia, es proposa prestar atenció sanitària mitjançant l’equip de l’entitat i voluntaris, per evitar el col·lapse de la sanitat pública i les tensions socials que comporta. Es preveu reforçar l’assistència sanitària primària els horabaixes; cobrir el servei d’emergència de nits i els caps de setmana; reforçar l’assistència especialitzada i el seguiment de malalties cròniques, així com prestar servei als nouvinguts que puguin arribar. Igualment, s’adquiriran i prescriuran medicaments i es pagaran proves diagnòstiques. D’altra banda, SMH atendrà els refugiats allotjats en un hotel de Quios, per sol·licitud de l’ACNUR.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 30.000,00

Entitats executores

Salvamento Marítimo Humanitario

Associació sense ànim de lucre dedicada a salvaguardar la vida de les persones. Des de desembre de 2015 ha fet intervencions de rescat al mar a l'illa grega de Quios, així com de transport sanitari i d'assistència a urgències mèdiques.