Mediterrània i Àsia central

Millora de l'atenció mèdica i social en comunitats afectades pel conflicte de Síria

El projecte s'integra dins d'una intervenció més àmplia emmarcada al pla estratègic i el programa nacional de la Creu Roja libanesa. Es fonamenta sobre el dret d'accés a la salut dels sectors de població més desfavorits i proveeix de serveis bàsics de salut els refugiats sirians i la població libanesa en un context de saturació dels serveis socials, per l'increment de les necessitats a causa de la profunda crisi econòmica que pateix el país. La zona d'actuació se situa al sud del Líban, en cinc municipis del districte de Saida: Marwanieh, Haret, Ankoun, Ansarieh i Saida, que tenen un nombre elevat d'habitants en situació de vulnerabilitat sense serveis sanitaris. Es preveu facilitar l'accés a l'atenció mèdica i social, universal i de qualitat, a 8.360 persones aproximadament durant 12 mesos. L'atenció es prestarà a través d'una unitat mèdica mòbil que disposa dels equips i materials mèdics bàsics i especialitzats, amb un equip format per un metge generalista, una infermera, una comare, un treballador social i un voluntari, que fan feina en col·laboració amb les administracions locals, les quals ofereixen espais perquè les consultes es puguin dur a terme respectant la privacitat, seguretat i dignitat dels pacients atesos. Aquesta unitat es desplaça diàriament a zones de difícil accés i ofereix consultes de medecina general, ginecologia i obstetricia, pediatria, tractament de malalties comunes, diagnòstic i tractament de malalties cròniques, suport psicosocial, així com derivació a serveis de salut d'atenció secundària especialitzada. A més a més, realitza activitats de promoció de salut per a infants i adults.

Seguiment:

 L’equip tècnic de la unitat mèdica mòbil va prestar servei a les localitats del districte de Saida en dies alterns: dilluns a Marwanieh i Ankoun; dimarts a Saida, dimecres a Sarafand; dijous i dissabte a Ansarieh; i divendres a Saida Al Qadime. Durant el període de confinament a causa de l’emergència sanitària per la COVID-19, la unitat mòbil va haver de romandre a Ansarieh. La unitat mòbil va atendre tres tipus de consulta: medecina general, amb 5.456 beneficiaris; pediatria, amb 1.008 infants atesos; i obstetrícia i ginecologia, amb 717 beneficiàries. També va oferir serveis farmacèutics gratuïts. En total varen ser ateses 7.181 persones, el 61% dones i el 39% homes. Igualment, el 31,5% varen ser menors de 18 anys, dels quals prop de la meitat no superaven els cinc anys. A l’apartat de medecina general, les malalties més diagnosticades varen ser respiratòries i cardiovasculars. La unitat mòbil presta especial atenció a pacients amb malalties cròniques no transmissibles, atès que el 39% de les famílies sirianes tenen un membre que pateix alguna malaltia de tipus crònic. Pel que fa a la nacionalitat, el 31,7% correspon a població siriana; el 65,9% a libanesa i el 2,4% a altres països. Cal tenir en compte que arran de la crisi multisectorial que pateix el Líban, el 34% de les llars no poden accedir als serveis d’atenció sanitària per manca de recursos econòmics. D’altra banda, la treballadora social, l’equip mèdic i voluntaris comunitaris varen dur a terme sessions de sensibilització sobre prevenció del càncer de pit; causes i efectes de la hipertensió; mètodes anticonceptius i prevenció de malalties de transmissió sexual; causes i efectes de la diabetis; causes i tractament d’infeccions vaginals; hàbits d’higiene i saludables per prevenir malalties cardiovasculars; alimentació durant l’embaràs, etc. Durant el període de confinament es varen impartir 59 sessions sobre la COVID-19 per via telemàtica. En total 1.877 persones se’n beneficiaren. A aquests cal afegir-hi els beneficiaris de les accions de suport psicosocial (254), amb els quals es va tractar la prevenció de la violència de gènere, relacions sanes, hàbits higiènics i nutritius saludables, educació positiva, identitat i prevenció de l’assetjament escolar. En total el nombre de beneficiaris va ser de 9.312.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 30.000,00

Entitats executores

Cruz Roja Española - Illes Balears

La Creu Roja és una organització humanitària que dóna respostes integrals a les persones vulnerables, amb una perspectiva de desenvolupament humà arreu del món.

Croix Rouge Libanaise

Organització humanitària sense ànim de lucre, membre de la Federació internacional de societats nacionals de Creu Roja i Mitja Lluna Roja, constituïda el 1945 amb l'objectiu de difondre la pau, servir a la comunitat i alleujar el dolor humà de forma imparcial i sense discriminació de cap tipus quant a nacionalitat, raça, creences religioses, classe u opinions polítiques.