Mediterrània i Àsia central

Protecció dels drets de la població palestina a Western 'Izab amb especial atenció a dones i infants

Les polítiques relacionades amb l'expansió dels assentaments i la contínua violació dels drets humans i el dret internacional humanitari, així com les conseqüències sobre els àmbits econòmic, social, demogràfic i públic de les comunitats, han creat a la localitat de Western ‘Izab unes condicions de vida en què no es respecten els drets humans. Des de principis de 2020 aquests problemes s’han agreujat per la incidència de la COVID-19. La situació de confinament de la població i les restriccions de moviment influeixen sobre la salut mental de la població, amb l’increment del risc de patir ansietat i malalties mentals. A més, la incertesa sobre els efectes econòmics de la pandèmia; l’augment del risc de pobresa d’algunes llars; la pujada de l’atur, sobretot entre els joves i les dones; l’increment de la violència per part dels colons i de l’ús de la força militar; i les dificultats derivades de la conciliació familiar en una situació d’emergència exerceixen un impacte psicològic negatiu sobre la població, i molt especialment damunt els més vulnerables: infants, dones, persones amb diversitat funcional, etc. El projecte preveu la intervenció en tres sectors: a) protecció de les dones, oferint serveis de suport psicosocial i legal en espais que no les estigmatitzin socialment; i amb dotació d’aliments per a les famílies més vulnerables; així com accions de conscienciació per a homes i dirigents socials sobre els drets de les dones; b) protecció dels infants, amb atenció terapèutica a nins amb símptomes d’ansietat psicosocial; accions de promoció i defensa dels drets dels infants i de millora de les habilitats i capacitats de pares i docents per tractar els menors més afectats; també es duran a terme dues intervencions als dos centres escolars del municipi per recuperar un entorn segur; c) protecció dels drets de la població davant el sistema judicial israelià, amb el registre i divulgació de situacions de vulneració de drets, amb suport de l’organització israeliana Yesh Din. Se’n beneficiaran directament 1.931 persones.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 58.479,50

Entitats executores

Asamblea de Cooperación por la Paz

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.

PSCCW-Psycho-social counselling center for women

Entitat sense ànim de lucre que vol contribuir a la creació d'un canvi social en la condició de les dones a la societat palestina i al coneixement dels drets que les emparen, per col·laborar en la construcció  d'una societat democràtica basada sobre els drets humans. Especialitzada en l'àmbit de l'autonomia de les dones, particularment per a les que pateixen traumes psicològics derivats de l'exposició a la violència social o política.