Mediterrània i Àsia central

Suport al funcionament de l'Agència de Democràcia Local de Kairouan 2021

Després de quatre anys de funcionament intens, l'Agència de Democràcia Local (ADL) de Kairouan ha esdevingut un agent clau pel que fa a l'enfortiment de la cooperació descentralitzada multilateral i com a plataforma permanent de diàleg i intercanvi d'experiències per a les autoritats locals i la societat civil de Tunísia, i per a les contraparts internacionals. L'ADL promou la participació ciutadana a l'àmbit local, però també el desenvolupament d'iniciatives conjuntes entre autoritats regionals i nacionals, ciutadania i organitzacions de la societat civil. Actualment disposa de nombrosos socis i interlocutors que fan feina a l'àmbit de l'economia social i solidària, els drets de les dones, el desenvolupament de capacitats per als joves, la preservació de l'entorn i el patrimoni cultural i històric de Tunísia. Igualment, està en contacte constant amb les autoritats locals, les institucions governamentals i les organitzacions internacionals presents en el territori tunisià, i participa en diversos projectes finançats per donants europeus i nord-americans. Per a 2021 es proposa crear una plataforma d'intercanvi d'idees, experiències i comunicació entre els ciutadans de Kairouan, especialment els joves i els agents de la societat civil, per explorar-ne els interessos i garantir que les intervencions plantejades hi responguin. Es durà a terme un seguit d'activitats que involucren tots els agents destacats del territori: dinàmiques participatives i accions dirigides als joves, per enfortir la formació en eines digitals i producció audiovisual en els espais d'incidència, mitjançant l’ús de noves tecnologies; trobades familiars en què s’ofereixin eines pedagògiques als pares per millorar l’educació dels fills, etc..

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 14.500,00

Entitats executores

ALDA

L’Associació Europea per a la Democràcia Local (ALDA) es dedica a la promoció de la bona governança i la participació ciutadana a l’àmbit local. ALDA se centra en activitats que facilitin la cooperació entre les autoritats locals i la societat civil.