Mediterrània i Àsia central

Suport al funcionament de l'Agència de Democràcia Local de Kairouan

En els tres anys d'existència de l'Agència de Democràcia Local (ADL) de Kairouan s'ha aconseguit que esdevingui un referent pel que fa a l'enfortiment de la cooperació descentralitzada multilateral i com a plataforma permanent de diàleg i intercanvi d'experiències per a les autoritats locals i la societat civil de Tunísia i per a les contraparts internacionals. L'ADL promou la participació ciutadana a l'àmbit local, però també el desenvolupament d'iniciatives conjuntes entre autoritats regionals i nacionals, ciutadania i organitzacions de la societat civil. Actualment disposa de nombrosos socis i interlocutors que fan feina a l'àmbit de l'economia social i solidària, els drets de les dones, el desenvolupament de capacitats per als joves, la preservació de l'entorn i el patrimoni cultural i històric de Tunísia. Igualment, està en contacte constant amb les autoritats locals, les institucions governamentals i les organitzacions internacionals presents al territori tunisià i participa en diversos projectes finançats per donants europeus i nord-americans. El projecte vol donar suport a les activitats de l'Agència a l'àmbit de l'enfortiment dels processos participatius en la presa de decisions locals i de les capacitats de les autoritats locals i entitats de la societat civil, mitjançant la conscienciació de 130 joves sobre democràcia local i presa de decisions; i la sensibilització de 80 joves i infants sobre reciclatge i medi ambient. Igualment, es durà a terme un estudi sobre les necessitats de 600 dones d'àrees rurals en tres regions (Kairouan, Mahdia i Sidi Bouzid).

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 10.000,00

Entitats executores

ALDA

L’Associació Europea per a la Democràcia Local (ALDA) es dedica a la promoció de la bona governança i la participació ciutadana a l’àmbit local. ALDA se centra en activitats que facilitin la cooperació entre les autoritats locals i la societat civil.