Mediterrània i Àsia central

Suport al funcionament de l'Agència de Democràcia Local de Tetuan

L'Agència de Democràcia Local (ADL) actua com una plataforma de comunicació i intercanvi entre els agents locals de desenvolupament, les ONG i els ciutadans del nord del Marroc, en el marc dels àmbits temàtics en què està especialitzada: descentralització i desenvolupament de capacitats per a activitats locals; participació política i apoderament socioeconòmic de les dones; migracions i relacions multiculturals; i formació professional per a joves. Preveu donar suport a tots els projectes impulsats per ALDA que es duguin a terme a la seva àrea territorial d'influència, així com promoure les iniciatives locals que puguin sorgir amb relació a la defensa dels drets humans, el desenvolupament de l'economia social i solidària, el bon govern local, l'enfortiment del teixit associatiu, la promoció de la protecicó del medi ambient, el turisme rural sostenible, la gestió mancomunada de serveis municipals, etc. Mitjançant el suport del Fons Mallorquí es reforçarà l'àrea de comunicació de l'oficina i l'equip tècnic; es facilitarà l'organització i participació en actes tant al Marroc com a l'estranger; i es duran a terme tallers de formació i activitats de sensibilització relacionats amb diades internacionals. Els beneficiaris del projecte seran les autoritats locals i la població de Tetuan, Tànger, Larraix i Xefxaouen.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 20.000,00

Entitats executores

ALDA

L’Associació Europea per a la Democràcia Local (ALDA) es dedica a la promoció de la bona governança i la participació ciutadana a l’àmbit local. ALDA se centra en activitats que facilitin la cooperació entre les autoritats locals i la societat civil.