Mediterrània i Àsia central

Suport al programa integral de salut infantil sahrauí 2021

Els campaments de refugiats sahrauís, que es troben en un desert inhòspit al sud-oest d'Algèria, agrupen prop de 180.000 persones, la supervivència de les quals  depèn en el 95% de l'ajut exterior, principalment del Programa mundial d'aliments de les Nacions Unides. Tot i que existeix una organització política i administrativa que en garanteix l'estabilitat, la manca de pressupostos propis limita molt l'abast dels programes socials, especialment del sanitari. Per això es dona suport al Programa integral de salut infantil sahrauí (PISIS), que integra totes les accions de prevenció i tractament adreçades als infants. Actualment els principals problemes de salut infantil són la malnutrició (el 55% dels menors n'estan afectats) i l'anèmia, derivats de la manca d'accés a aigua potable i sistema de clavegueram, i a una alimentació variada i suficient, així com de les condicions ambientals, amb temperatures extremes, que afavoreixen la propagació de malalties infeccioses intestinals, dèrmiques, etc. El projecte proposa dotar el Ministeri de Salut Pública sahrauí dels elements imprescindibles per garantir el funcionament del PISIS i molt especialment dels tallers de nutrició i prevenció de salut infantil destinats a les mares. Se'n beneficiaran 15.000 infants menors de cinc anys i 130 treballadors sanitaris.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 80.000,00

Entitats executores

Associació d'Amics del Poble Sahrauí (AAPSIB)

Organització no governamental que pertany al moviment internacional de amistat amb el poble sahrauí.

Ministeri de Salut Pública de la RASD