Mediterrània i Àsia central

Suport als municipis libanesos davant la crisi multisectorial del Líban

L'explosió al port de Beirut d’agost de 2020 va destruir o deteriorar enormement més del 30% de la ciutat i va deixar prop de 300.000 persones al carrer. Aquesta catàstrofe s'afegeix a la crisi política, econòmica, financera i social que afecta el país de fa més d'un any. Més del 70% de la població libanesa es troba en risc de pobresa, amb una taxa d'atur que el 2020 era de gairebé el 40%. La crisi de la COVID-19 ha agreujat les dificultats econòmiques i socials del país, i podria esdevenir un veritable desastre per la manca de recursos dels centres sanitaris. En aquest context de crisi profunda, les administracions locals intenten respondre així com poden a les necessitats de la població per garantir-li l'accés als serveis socials bàsics. Els recursos econòmics de què disposen, ja afeblits pel retard en els pagaments per part de l'Estat, han minvat progressivament per l'absència d'ingressos dels impostos municipals. Molts ajuntaments han hagut d'acomiadar part del personal o no poden pagar-ne els sous. D'altra banda, la major part d'entitats locals no tenen personal capacitat per gestionar la situació de crisi. Aquest projecte proposa donar suport a l'Ajuntament de Zahlé, a la regió de Beqaa, a dur a terme un diagnòstic participatiu a l'àmbit del desenvolupament econòmic, elaborar i posar en marxa un pla d'acció per afavorir la integració professional dels joves. El municipi té 180.000 habitants, 60.000 dels quals són refugiats. Se’n beneficiaran directament 30 persones: 10 càrrecs electes i agents municipals; i 20 joves.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 37.020,50

Entitats executores

Cités Unies Liban

Aquesta associació fa feina amb els ajuntaments libanesos en col·laboració d'entitats locals europees, amb l'objectiu de desenvolupar l'acció municipal en general i consolidar la cooperació entre els municipis libanesos i entre aquests i l'administració estatal i les institucions internacionals;  així com promoure la cooperació entre municipis al Líban i a l'estranger; i facilitar l'accés a projectes i programes nacionals i internacionals.