Mediterrània i Àsia central

Assistència bàsica a emigrants subsaharians en trànsit al nord del Marroc

El projecte s'adreça a la població refugiada i emigrant subsahariana que es troba a la zona de Tànger (nord del Marroc), en la ruta entre aquesta ciutat i Ceuta, a l'espera de poder travessar l'estret de Gibraltar i accedir a les costes europees. En aquesta regió es produeix una gran concentració de persones que s'allotgen de forma molt precària en campaments improvisats esperant l'ocasió d'embarcar-se i que sovint són víctimes d'abusos i de la vulneració dels drets bàsics. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha finançat aquest projecte durant dos  mesos i amb l'aportació del Fons Mallorquí es podria ampliar el nombre de persones ateses. L’associació Ahlam, en coordinació amb la Mitja Lluna Roja, les associacions d'emigrants i els municipis costaners de la ruta, subministren lots alimentaris (amb productes de primera necessitat no peribles com ara oli, sucre, arròs, cafè...), lots sanitaris (medicaments de primers auxilis) i  lots vestimentaris (calçat, roba interior, calçons, samarretes i jaquetes) als subsaharians en trànsit. A més s'elabora una base de dades per obtenir un perfil socioeconòmic dels emigrants, amb la intenció de donar visibilitat a la situació dels emigrants en trànsit i especialment als riscos de la violació dels seus drets.

Seguiment:

En primer lloc es va constituir un comitè de coordinació i seguiment integrat pel representant de l’Ajuntament de Tànger-Medina, el d’Ahlam i el del Fons Català, que va elaborar el pla d’acció i el calendari. L’Ajuntament es va comprometre a proporcionar els locals municipals com a punt de distribució i per mobilitzar els mitjans logístics necessaris. Es varen adquirir els aliments i la roba, però les autoritats públiques no varen autoritzar l’execució de l’operació de distribució de l’ajut humanitari, perquè estava prohibit distribuir ajuda humanitària en llocs públics, especialment en un context sociopolític molt delicat, caracteritzat per l’augment de la protesta social i aspectes negatius sobre la cohesió social amb la població immigrant. Tot plegat va obligar a posposar en diverses ocasions el lliurament dels lots. Finalment la contrapart, en coordinació amb els immigrants i l’associació Instance Africaine pour le Soutien au Dèveloppement, va decidir dur a terme les activitats sense les corresponents autoritzacions, però prenent les mesures de precaució perquè es pogués dur a terme de forma discreta i ordenada. La campanya de distribució es va dur a terme del 2 al 7 de gener de 2018 en diversos locals de Boukhalef, Mesnana i Plasatoro. Gràcies a la mobilització dels treballadors socials i les xarxes comunitàries dels immigrants, els beneficiaris varen poder ser informats de la data i el lloc del lliurament. Es varen distribuir 150 lots d’aliments (arròs, llegums, sucre, oli, sardines enllaunades, te i cafè), 150 de vestuari (mantes, vestits i sabatilles d’esports) i 50 lots infantils (farinetes, cremes hidratants i tovalloletes). A més a més, atesa la necessitat urgent de medicaments que requereixen els immigrants, d’acord amb les sol•licituds rebudes, es va obrir una línia de finançament amb una farmàcia, que va permetre cobrir aquestes necessitats amb les prescripcions mèdiques oportunes i l’acompanyament dels treballadors socials. Pel que fa a l’elaboració de la base de dades de població en trànsit, durant la distribució dels lots es va recollir informació general de la població flotant d’immigrants nouvinguts a la regió de Tànger, mitjançant unes targetes. El 14 d’abril de 2018 es va dur a terme un seminari de tancament del projecte, en el qual se’n presentaren els resultats.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 10.000,00

Entitats executores

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

Association Ahlam pour le développement

ONGD laica, autònoma, sense ànim de lucre que té per objectiu protegir els valors universals per millorar el desenvolupament de la societat local, regional, nacional i multilateral marroquina. Les seves activitats es concentren a la regió de Tànger i la prefectura de Tanger-Assilah, tant a la zona rural com la urbana.