Mediterrània i Àsia central

Suport a l'Agència de Democràcia Local a Tunísia I

El 27 d'abril 2017 es va obrir a Kairouan l'Agència de Democràcia Local (ADL), impulsada per ALDA i  amb el suport del Fons Mallorquí, l’Ajuntament de Kerouan, l’Ajuntament d’Estrasburg, la Regió Normandia, la Regió Sardenya i sis associacions de Tunísia, L’ADL és responsable de promoure el bon govern local, la participació ciutadana i el desenvolupament sostenible. Les seves activitats se centren el diàleg entre els ciutadans, associacions i autoritats per tal de satisfer les necessitats de les comunitats locals. Per assolir aquest objectiu es va contractar una persona responsable de la planificació i execució dels projectes, així com de la bona gestió de l’Agència. Un cop registrada oficialment com a associació, l’ADL ha estat contrapart d'un projecte de mobilitat sostenible impulsat per l’Ajuntament d'Estrasburg i va obtenir finançament per a un projecte de la Comissió Europea sobre participació de les dones en la vida política. A més a més, s'està estudiant la possibilitat de treballar amb col·lectius de joves per millorar-ne la participació en el desenvolupament local.

Seguiment:

La missió de l’Agència de Democràcia Local de Tunísia ha estat enfortir la democràcia participativa a l’àmbit local a través de les dinàmiques locals basades sobre la cooperació, el diàleg i l'intercanvi de bones pràctiques i experiències. En aquest marc, el projecte PARFAIT ha cercat fomentar  l’accés a l’esfera pública local de les dones, l’ADL va posar en marxa l’estratègia de comunicació, va coordinar la realització de tallers sobre autoestima, democràcia participativa, promoció gestió de projectes i gènere, participació ciutadana i presa de decisions. A través d’aquest projecte l’ADL ha participat en el programa del PNUD “MADINATUNA” per enfortir la planificació estratègica a Tunísia: s’han impartit tallers on els ciutadans van poder discutir assumptes regionals. L’ADL va ser convidada per la Comissió Europea per formar part d’una consulta  entre el Ministre d’afers exteriors de Tunísia, la societat civil i la Unió Europea sobre les normes de dret i transició democràtica en aquest país. Paral•lelament, s’han dut a terme visites de camp participatives, per identificar les prioritats de Kairouan i per supervisar els projectes per a  2019. Les sales de l’ADL varen acollir igualment trobades de joves entre 12 i 18 anys, que es reunien un cop al mes per debatre, amb l’objetiu d’animar-los a parlar en públic i a fer un exercici de ciutadania. S’hi varen tractar temes com ara el  voluntariat, l’associacionisme i experiències d’èxit. A l’esfera internacional es varen dur a terme activitats en diversos àmbits:, l’ADL va rebre la visita de 15 estudiants del centre d'Estudis Europeus CIFE, que feien tesis sobre desenvolupament sostenible, governança, drets humans i democràcia. A més, es van dur a terme xerrades sobre revolució, transició democràtica i els efectes sobre la societat tunisiana, la perspectiva de gènere i la integració al discurs polític de Tunísia. D’altra banda, una delegació formada per representants de l’ADL de Kairouan i altres ADL es van trobar al Consell Europeu d'Estrasburg per assisttir a un taller 12 principis de bon govern. A més la reunió entre el batle de Estrasburg i el batle de Kairouan, l’ADL va presentar el projecte d’herència cultural local, que vol reforçar els artesans a través de processos d’aprenentatge participatius per evitar que es perdi l’ofici. Al novembre de 2018 la representant de l’ADL de Kairouan va assistir a la inauguració de l’ADL de Tetuan, on va presentar l’agència als ajuntaments de Larache, Chefchauen i al Fons Mallorquí. També va participar a la XVIII Conferència de l’Observatori Internacional sobre Participació Democràtica, celebrat a Barcelona, on va exposar el model d’enfocament descentralitzat i el paper com plataforma de cooperació entre autoritats locals i societat civil per promoure la participació ciutadana i la democràcia local, bona governança i desenvolupament local. Al desembre de 2018, l'ADL va impulsar un projecte anomenat “ Festival de la Solidaritat” amb l’objectiu de fomentar l'intercanvi cultural entre Burkina Faso, Kairouan i Estrasburg, en què participaren 58 persones. També es va promoure una activitat per al jovent per  fomentar el desenvolupament urbà sostenible, amb recorreguts en bicicleta per la ciutat, en què participaren 92 persones.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 10.000,00

Entitats executores

ALDA

L’Associació Europea per a la Democràcia Local (ALDA) es dedica a la promoció de la bona governança i la participació ciutadana a l’àmbit local. ALDA se centra en activitats que facilitin la cooperació entre les autoritats locals i la societat civil.