Mediterrània i Àsia central

Suport a l'Agència de Democràcia Local a Tunísia II

L'Agència de Democràcia Local (ADL), que es va obrir el 27 d'abril 2017 a Kairouan, és una eina per a la cooperació descentralitzada multilateral i una plataforma permanent de diàleg i intercanvi d'experiències per a les autoritats locals i la societat civil de Tunísia i per a les contraparts internacionals. ADL promou la participació ciutadana en l'àmbit local, però també el desenvolupament d'iniciatives conjuntes entre autoritats regionals i nacionals, ciutadania i organitzacions de la societat civil. Després del tancament del projecte de mobilitat sostenible, desenvolupat amb el suport de la ciutat d'Estrasburg, l'ADL desenvoluparà activitats d'enfortiment de la participació ciutadana, suport a administracions municipals per a la inclusió de la perspectiva de gènere en els plans de desenvolupament territorial i apoderament de grups de dones en participació activa en els processos de presa de decisió.
 
Seguiment:
 
Es varen dur a terme tallers de sensibilització sobre la importància de la participació dels ciutadans en política en 13 comunitats de Kairouan. Com a resultat, el nombre de persones inscrites als padrons electorals entre 2018 i 2019 ha augmentat significativament (el 20%). Igualment, es vareb impartir tallers de desenvolupament comunitari per impulsar projectes socioeconòmics i de participació ciutadana on més de 80 persones joves van participar en activitats sobre reciclatge, gestió de residus, integració de persones amb discapacitat i comunicació digital per a organitzacions de la societat civil. També es varen desenvolupar sessions de sensibilització adreçades a dones i autoritats locals sobre la importància de la participació de les dones en processos  públics de presa de decisions, en què participaren més de 100 persones. Finalment, es varen organitzar i es va participar en reunions de coordinació de projectes: es varen establir acords de col·laboració amb institucions com l'associació per a la protecció de la natura i el medi ambient i la Unió Nacional de Dones de Tunísia de Kairouan.
 
 
 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 10.000,00

Entitats executores

ALDA

L’Associació Europea per a la Democràcia Local (ALDA) es dedica a la promoció de la bona governança i la participació ciutadana a l’àmbit local. ALDA se centra en activitats que facilitin la cooperació entre les autoritats locals i la societat civil.