Mediterrània i Àsia central

Suport a l'Agència de democràcia local al nord del Marroc

En el marc de la recent reforma territorial impulsada pel Marroc per reforçar la descentralització i la democràcia local i participativa, ALDA va impulsar l'obertura d'una Agència de democràcia local (ADL) a la regió de Tànger-Tetuan-Al Hoceima, al nord del país, que s’ha ubicat a Tetuan. L’Agència du a terme una tasca coordinació i suport als agents locals de desenvolupament, idl’impuls de xarxes de debat i intercanvi entre les dues ribes de la Mediterrània, amb la participació dels socis internacionals, com ara el Fons Mallorquí, el Fons Menorquí i l’Organització de les Regions Unides (ORU Fogar). El consorci dels socis locals està integrat actualment per quatre ciutats i quatre organitzacions de la societat civil: els municipis de Tetuan, Tànger, Larraix i Chefchaouen; l’Associació regional de desenvolupament econòmic i social (CREMES), l’Espai marroquí d'economia social i solidària (EMESSE), l’Associació de joves pels joves (AJJ), els quals col•laboraran amb l'ADL en la formulació i execució de les activitats. Igualment, es donarà prioritat a la participació de les dones, particularment amb la creació en cada municipi de comissions específiques. Es preveu posar en marxa el projecte EGAL d’equitat de gènere, que oferirà tallers de formació i suport tècnic.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 14.500,00

Entitats executores

ALDA

L’Associació Europea per a la Democràcia Local (ALDA) es dedica a la promoció de la bona governança i la participació ciutadana a l’àmbit local. ALDA se centra en activitats que facilitin la cooperació entre les autoritats locals i la societat civil.