Mediterrània i Àsia central

Suport legal, alimentació i atenció sanitària a refugiats i desplaçats a Kabul

En els darrers anys molts afganesos s'han hagut de desplaçar dins del seu país a causa de desastres naturals o conflictes armats. En menys de cinc anys el nombre de desplaçats interns va  passar de 492.000 (2012) a més d'un milió i mig (2016) a causa de la manca de seguretat i de mitjans de vida. Només el 2016 653.000 persones varen haver de fugir dels seus llocs d'origen per la violència i aquests moviments de població no s'han aturat. Alguns desplaçats cerquen refugi en casa de parents en províncies veïnes, però la major part queda en campaments de refugiats en condicions inhumanes i en molts casos es veuen obligats a fugir més d'una vegada. A més a més, cada any tornen a l'Afganistan 300.000 persones, la major part de les quals tampoc no pot instal·lar-se a la població d'on provenia i resta en campaments de refugiats. La vida en aquests campaments és plena de problemes: l'accés a un aixopluc i menjar proporcionat per Nacions Unides és molt limitat, de manera que molts infants pateixen desnutrició. Manca atenció sanitària i la majoria de refugiats i desplaçats ignoren els seus drets. Tampoc no hi ha consciència dels drets de les dones i els infants, la qual cosa provoca casos de violència contra les dones i abusos contra infants. El projecte cerca proporcionar atenció sanitària bàsica per a 1.200 persones; aliments per a 1.200 infants i les seves famílies; sensibilització sobre hàbits higiènics i saludables per a 400 refugiats, sensibilització sobre salut reproductiva per a 80 dones; i desenvolupar programes de conscienciació sobre els drets de refugiats i desplaçats, així com sobre drets de les dones i infants, en quatre campaments de Kabul: Kochi Aabad, Char Rahi Qamber, Shahrak Police i Bagrami. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

HAWCA

HAWCA (Assistència humanitària per a dones i infants de l'Afganistan) és una ONG fundada el 1999 que fa feina per al benestar social dels afganesos, sobretot de les dones i els infants. Desenvolupa principalment programes de sensibilització, atenció sanitària, educació i alimentació.