Mediterrània i Àsia central

Suport legal i atenció sanitària a refugiats i desplaçats a Kabul

En els darrers anys molts afganesos s'han hagut de desplaçar dins del seu país a causa de desastres naturals o conflictes armats. En menys de cinc anys el nombre de desplaçats interns va  passar de 492.000 (2012) a més d'un milió i mig (2016) a causa de la manca de seguretat i de mitjans de vida. Només el 2016 653.000 persones varen haver de fugir dels seus llocs d'origen per la violència i aquests moviments de població no s'han aturat. Alguns desplaçats cerquen refugi en casa de parents en províncies veïnes, però la major part queda en campaments de refugiats en condicions inhumanes i en molts casos es veuen obligats a fugir més d'una vegada. A més a més, cada any tornen a l'Afganistan 300.000 persones, la major part de les quals tampoc no pot instal·lar-se a la població d'on provenia i resta en campaments de refugiats. La vida en aquests campaments és plena de problemes: l'accés a un aixopluc i menjar proporcionat per Nacions Unides és molt limitat. Manca atenció sanitària i la majoria de refugiats i desplaçats ignoren els seus drets. Tampoc no hi ha consciència dels drets de les dones i els infants, la qual cosa provoca casos de violència contra les dones i abusos contra infants. El projecte cerca proporcionar atenció sanitària bàsica per a 1.400 persones; sensibilització sobre hàbits higiènics i saludables per a 1.200 refugiats, sensibilització sobre salut reproductiva per a 380 dones; i desenvolupar programes de conscienciació sobre els drets de refugiats i desplaçats, així com sobre drets de les dones i infants, en quatre campaments de Kabul: Kochi Aabad, Char Rahi Qamber, Shahrak i Bagrami.

Seguiment:

En primer lloc es fer un procés de selecció per contractar el personal sanitari i es va presentar el projecte als caps de cada campament, que varen donar suport amb la recerca de locals per a les consultes per als mesos d’hivern, quan no es pot treballar en una tenda de campanya. Es llogar els espais i es varen adquirir els envelats, cadires i rètols.  D'altra banda, es va comprar l'equipament i material sanitari. Pel que fa a les consultes mèdiques, es dugueren a terme de manera rotativa per campaments i foren ateses en total 2.472 persones. Es varen organitzar i impartir setze sessions de sensibilització sobre salut, quatre per campament, adaptades a les principals afeccions detectades en cadascun. Hi participaren 536 persones. Les recomanacions sobre potabilització de l’aigua i rentat de mans i sobre l’ús de calcetins varen reduir en el 5% la incidència de diarrea i grip entre els infants. Paral·lelament, es varen formar quatre grups de dones perquè poguessin sensibilitzar les dones dels campaments sobre l’embaràs i el part. 80 dones varen rebre les informacions d’aquests grups. També es varen impartir 58 sessions de sensibilització sobre drets de les dones, drets dels infants, drets dels desplaçats interns, etc. amb 1.854 participants. Es varen distribuir tres publicacions sobre prevenció de la violència contra les dones i els infants, en especial els abusos sexuals, i sobre recursos als quals recórrer en cas que es produeixin. Amb aquestes sessions es va aconseguir que el nombre de nines a les quals els pares no els permeten accedir a l’escola es reduís en el 98%. També va minvar el nombre de matrimonis entre infants: en els sis primers mesos se’n varen evitar 12 i no se’n produí cap en el  segon semestre. Pel que fa a maltractaments físics, els índexs varen davallar de 48 a 7 durant l’execució del projecte. Quant als drets dels desplaçats, aquests varen aconseguir que el govern els proporcionàs sistemes de calefacció i que construís un pou d’aigua potable en un dels campaments. D’altra banda, es va organitzar un congrés estatal al qual es va convidar a participar un representant de cada campament, amb la intenció que poguessin informar els assistents, majoritàriament membres del govern, sobre els casos de violència i sobre com prevenir i combatre’ls. Es varen constituir dos grups d’auto ajuda, un integrat per dones i l’altre per homes, per debatre els principals problemes dels campaments i plantejar a HAWCA possibles solucions. En aquest sentit l’entitat va proveir de roba d’abric als desplaçats. La col·laboració dels grups dels diferents campaments ha creat un vincle molt fort s’han produït intercanvis d’experiències per fer front als problemes i s’ha treballat conjuntament per demanar suport a les administracions. Es varen poder detectar importants mancances a l’àmbit de l’alimentació i l’educació, que duen a molts infants a pidolar perquè les famílies no poden cobrir-ne l’alimentació diària.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 50.000,00

Entitats executores

HAWCA

HAWCA (Assistència humanitària per a dones i infants de l'Afganistan) és una ONG fundada el 1999 que fa feina per al benestar social dels afganesos, sobretot de les dones i els infants. Desenvolupa principalment programes de sensibilització, atenció sanitària, educació i alimentació.