Nicaragua

Feim feina ininterrompudament des de fa més de 15 anys amb ajuntaments i associacions d’ajuntaments als municipis de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas, del departament administratiu de Madriz, i a Ciudad Antigua, del departament de Nueva Segovia.

2017-2019 Desenvolupament integral de Ciudad Antigua

 Import

2017 2018 2019 Total
50.000 € 18.000 € 45.416,48 € 113.416,48 €

 Aportacions de socis i col·laboradors 2019 

Govern de les Illes Balears

76,5%

Ajuntament d'Algaida

15,1%

Beques i aportació popular Algaida

8,4%

Aportacions de socis i col·laboradors 2018 

Ajuntament d'Algaida

41%

Govern de les Illes Balears

37%

Consell de Mallorca

19%

Fons Mallorquí

3%

 Aportacions de socis i col·laboradors 2017 

Govern de les Illes Balears

83%

Ajuntament d'Algaida

35%

Mancomunitat Pla de Mallorca

2%

2017-2019 Cooperació entre centres educatius de Mallorca i de Nicaragua

 Import

2017

2018

2019

Total

20.000 €

19.636,36 €

19.636,36 €

59.272,72 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2019

Govern de les Illes Balears

60,4%

Xarxa de centres educatius solidaris

38,5%

Ajuntament de Lloret de Vistalegre

 1,1%

 Aportacions de socis i col·laboradors 2018

Xarxa de centres educatius solidaris

50%

Fons Mallorquí

48,8%

Mancomunitat  Raiguer

1,2%

 Aportacions de socis i col·laboradors 2017

Govern de les Illes Balears

50%

Xarxa de centres educatius solidaris

50%

 

2017-2019 Desenvolupament municipalista a Las Sabanas

 Import

2017 2018 2019 Total
60.000 € 60.000 € 60.000 € 180.000 €

  Aportacions de socis i col·laboradors 2019

Consell de Mallorca

69,5%

Govern de les Illes Balears

18%

Ajuntament de Llucmajor

12,5%

Aportacions de socis i col·laboradors 2018

Consell de Mallorca

51,7%

Govern de les Illes Balears

34%

Ajuntament de Llucmajor

12,5%

Ajuntament de Lloseta

1,2%

Ajuntament de Banyalbufar

0,6%

Aportacions de socis i col·laboradors 2017

Govern de les Illes Balears

55,5%

Consell de Mallorca

30%

Ajuntament de Llucmajor

13%

Ajuntament de Lloseta

1%

Ajuntament de Banyalbufar

0,5%

2017-2019 Desenvolupament municipalista a Telpaneca

 Import

2017

2018

2019

Total

60.000 €

60.000 €

 

60.000 €

180.000 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2019

Consell de Mallorca

68,3%

Govern de les Illes Balears

6,3%

Ajuntament d'Inca

25%

Fons Mallorquí

0,4%

Aportacions de socis i col·laboradors 2018

Consell de Mallorca

47%

Govern de les Illes Balears

28%

Ajuntament d'Inca

25%

Aportacions de socis i col·laboradors 2017

Govern de les Illes Balears

36%

Consell de Mallorca

32%

Ajuntament d'Inca

25%

Ajuntament de Sencelles

5%

Ajuntament de Costitx

1%

Ajuntament de Sant Joan

1%

 

2017-2019 Desenvolupament municipalista a Totogalpa

 Import

2017

2018

2019

Total

60.000 €

60.000 €

 

60.000 €

180.000 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2019

Consell de Mallorca

63,2%

Ajuntament d'Artà

31,2%

Govern de les Illes Balears

  5,6%

Aportacions de socis i col·laboradors 2018 

Consell de Mallorca

55,3%

Ajuntament d'Artà

31,3%

Govern de les Illes Balears

13,4%

Aportacions de socis i col·laboradors 2017 

Govern de les Illes Balears

38%

Consell de Mallorca

37%

Ajuntament d'Artà

25%

Ciudad Antigua: desenvolupament municipalista 2020-2022

Import

2020 2021 2022 Total
40.000,00 € 15.000,00 €   55.000,00 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2020

Govern de les Illes Balears 44% 
Consell de Mallorca 37% 
Ajuntament d'Algaida 19% 



 

Las Sabanas: desenvolupament municipalista 2020-2022

Import

2020 2021 2022 Total
60.254,73 € 60.000,00 €   120.254,73 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2020

Govern de les Illes Balears 55% 
Consell de Mallorca 33% 
Ajuntament de Llucmajor 12% 
   



 

Madriz: educació de qualitat 2020-2022

Import

2020 2021 2022 Total
30.000,00 € 24.503,03 €   54.503,03 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2020

Govern de les Illes Balears 60,8%
Ajuntament de Puigpunyent 23%
Xarxa de centres educatius solidaris 8,9%
Ajuntament de Mancor de la Vall 3,5% 
Fons Mallorquí 2,2%
Ajuntament de Campos 1,6%



 

Telpaneca: desenvolupament municipalista 2020-2022

Import

2020 2021 2022 Total
60.000,00 € 60.000,00 €   120.000,00 €

Aportacions de socis i col·laboradors 2020

Consell de Mallorca 49% 
Govern de les Illes Balears 34% 
Ajuntament d'Inca 17% 
   



 

Totogalpa: desenvolupament municipalista 2020-2022

Import

2020

2021

2022

Total

60.000 €

60.000,00 €

 

120.000 €

 Aportacions de socis i col·laboradors 2020

Consell de Mallorca  48%
Ajuntament d'Artà 31%
Govern de les Illes Balears 21%