Nicaragua

Promoció de l'educació en tres municipis de Madriz i intercanvis amb Mallorca

Aquest projecte de continuïtat se centra en l’àmbit de l’educació com a element estratègic en la lluita contra la pobresa i amb un paper clau per a la interacció en l’assoliment d’altres objectius de desenvolupament sostenible (ODS). A Nicaragua hi ha un percentatge molt elevat d'infants i joves en edat escolar que tenen dificultats per accedir a una educació de qualitat, alts índexs de deserció escolar, baix rendiment acadèmic, insuficient formació dels docents i deteriorament de les infraestructures als centres educatius del sector públic, que redueix les possibilitats d'accés al sistema de la major part de la població en edat escolar i, especialment, a les zones rurals i poblacions disperses. La proposta vol incidir sobre les comunitats educatives en tres eixos: a) intercanvi cultural sobre realitats del desenvolupament en contextos diversos amb els centres educatius de Mallorca, perquè els alumnes i docents prenguin consciència dels reptes globals, de com els afecten i sobre com poden actuar i implicar-se per millorar les perspectives de forma personal i col•lectiva, alhora que es promou el treball en xarxa; b) formació dels docents a través de trobades pedagògiques perquè disposin de recursos per promoure projectes educatius vinculats als ODS; i c) millora de les infraestructures escolars mitjançant petites inversions en 11 centres educatius. El projecte beneficiarà 2.879 alumnes, 1.050 dels quals  d'educació primària, 1.569 de secundària i 360 docents d’11 centres dels municipis de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas.

Seguiment:
Ateses les mesures de prevenció del contagi per COVID-19, es varen haver de fer ajustaments en les accions previstes, que varen ser autoritzades pel Fons Mallorquí i varen consistir a descartar l’intercanvi cultural sobre situacions de desenvolupament en contexts diferents entre alumnes de Mallorca i de Madriz; i el suport de la formació permanent dels docents mitjançant les trobades pedagògiques d’aprenentatge mutu. El pressupost destinat a aquestes activitats es va invertir en l’adquisició de lots d’higiene per a cada centre participant (bomba manual per fumigar de 16l, barral de plàstic de 200l; cinc bidons de mitjana de 20l i productes de desinfecció); la integració dels centres educatius en la promoció i aplicació pràctica de les mesures de prevenció davant la COVID-19; i el suport a la campanya de sensibilització per a la prevenció del contagi en centres educatius. Pel que fa a les millores a les infraestructures dels centres educatius, es va elaborar el diagnòstic durant una reunió amb docents i membres del consell local d’educació, en què es revisaren els respectius plans d’acció escolar i es varen dur a terme accions als 11 centres implicats de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas, com ara: construcció de rampes d’accés, latrines o murs de contenció; rehabilitació de teulades i pintura de parets; dotació d’equipament per al tancament dels recintes o separació d’espais (separadors, tanques de filferro); dotació d’estris de cuina, contenidors per a aliments o aigua; i lliurament de material esportiu. En total se’n beneficiaren directament 1.448 alumnes; 360 docents; i, indirectament, 650 pares.


 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 19.636,36

Entitats executores

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.