Nicaragua

Desenvolupament socioeconòmic de Ciudad Antigua

Ciudad Antigua és un dels municipis més pobres de Nicaragua, sobretot a l'àrea rural. La major part de la població es dedica a l’agricultura, però no disposa de mitjans ni recursos per transportar la producció, de manera que es veuen obligats a vendre-la a intermediaris a preus molt baixos. Igualment, l'accés a serveis socials i culturals està limitada per la manca de mitjans de transport públics i mal estat dels camins. D'altra banda, moltes comunitats no tenen accés a l'aigua potable i al sanejament, la qual cosa perjudica especialment la salut dels infants i el medi ambient. Finalment, la manca de recursos econòmics impedeix que molts infants puguin disposar de l'equipament necessari per assistir a escola. Aquest projecte, que es basa sobre un diagnòstic participatiu de la població, preveu millorar l’accés viari en tres comunitats (Mojón I, Zapote i Carrizal), que beneficiarà directament 670 persones; construir cisternes en 19 habitatges de les comunitats de Mojón I i Mojón II, que no disposen d’un sistema d’abastiment d’aigua públic, de manera que s’afavoreix l’accés a l’aigua potable per a 657 persones. Igualment s’instal•laran 21 panells solars a la comunitat d’Apatiqui, que beneficiarà prop de 700 persones; i es promourà la millora de la producció agrícola mitjançant la diversificació de conreus tradicionals i l’aplicació de tècniques sostenibles en 15 comunitats i el casc urbà, amb tallers de formació i dotació de llavors i productes fitosanitaris per al conreu de cafè, canya de sucre i hortalisses, que afavoriran 480 persones. Finalment, proporcionarà 35 beques per fomentar l'assistència, rendiment acadèmic i promoció escolar dels infants a l’educació primària.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 45.416,48

Entitats executores

Alcaldía de Ciudad Antigua

El municipi de Ciudad Antigua pertany al departament de Nueva Segovia. Des de fa més de 10 anys,  el Fons Mallorquí dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.