Nicaragua

Millora de comunicacions viàries i accés a l'educació a Ciudad Antigua

Ciudad Antigua és un dels municipis més pobres de Nicaragua, sobretot a l'àrea rural. La major part de la població es dedica a l’agricultura, però no disposa de mitjans ni recursos per transportar la producció, de manera que es veuen obligats a vendre-la a intermediaris a preus molt baixos. Igualment, l'accés a serveis socials i culturals està limitada per la manca de mitjans de transport públics. D'altra banda, moltes comunitats no tenen accés a l'aigua potable i al sanejament, la qual cosa perjudica especialment la salut dels infants i el medi ambient. Finalment, la manca de recursos econòmics impedeix que molts infants puguin disposar de l'equipament necessari per assistir a escola. Aquest projecte, que es basa sobre un diagnòstic participatiu de la població, preveu adquirir un mitjà de transport públic col·lectiu que permeti traslladar persones i mercaderies des de 15 comunitats rurals al centre urbà. Igualment, proporcionarà 50 beques per fomentar l'assistència, rendiment acadèmic i promoció escolar dels infants a l’educació primària. Finalment, es durà a terme un estudi de viabilitat per a la construcció d'un sistema d'aigua i sanejament a les comunitats de Mojón I i Mojón I, que beneficiaria 70 famílies.

Seguiment:

La comissió de beques municipal va definir les comunitats beneficiàries, la quota de beques per comunitat i va establir la normativa per elaborar els criteris de selecció dels becaris i els requisits per optar a una beca. En total es concediren 52 beques a infants de les comunitats següents: Apatiquí, Ramos, Magdalena I, Mojón I, Mojón II, Zapote II, Zacatalosa, Carrizal, Las Garcías i Las Jaguas – Portillo Hondo. Es varen adquirir els materials escolars, roba, sabates, tovalloles, coixins, mantes, motxilles, para-sols, matalassos i productes higiènics, i es varen lliurar el 28 de novembre de 2018 a Ciudad Antigua. Quant a la millora del transport, es va constituir una comissió de transport per coordinar i controlar la prestació del servei, i una comissió d’auditoria social en què participen membres de tots els partits representats a la corporació municipal, que s’encarrega d’avaluar mensualment el funcionament i rendibilitat del transport i de vetllar pel compliment del pla de manteniment. Amb un procés de contractació pública es va adquirir el vehicle, que cobreix el transport públic rural a les 11 comunitats de Ciudad Antigua, i es va condicionar per adaptar-lo al servei de viatgers. Pel que fa a l’elaboració d’un estudi de viabilitat per construir un sistema d’aigua a les comunitats de Mojón I i Mojón II, l’empresa adjudicatària va recollir informació comunitària a través de visites a domicili i assemblees comunitàries. L’estudi va incloure l’anàlisi de l’aigua, el registre dels sistemes d’aigua i sanejament existents i l’avaluació del risc de desastres i impacte ambiental. També es va dur a terme l’estudi topogràfic i la proposta de components del sistema, amb la corresponent avaluació de risc i impacte. Finalment, es va dissenyar el sistema, que permetrà millorar l’accés a l’aigua i la qualitat a 319 persones de Mojón I i a 338 de Mojón II, i preveu la construcció de latrines en 110 habitatges.

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 18.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Ciudad Antigua

El municipi de Ciudad Antigua pertany al departament de Nueva Segovia. Des de fa més de 10 anys,  el Fons Mallorquí dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.