Nicaragua

Millora de comunicacions viàries a la zona rural de Las Sabanas

La proposta pretén enfortir les capacitats de l’administració pública municipal a Las Sabanas, en el marc de les competències que li corresponen i de la lluita contra la pobresa, incidint en el desenvolupament local des d’un enfocament sostenible i inclusiu, així com reforçar les competències en planificació i gestió participativa en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en especial l’objectiu 11: aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles, a l’àmbit de la millora de l’accés a  sistemes de transport segurs. A més, s’impulsarà la dinamització i enfortiment del procés per a la gestió municipal en el desenvolupament integral del territori, partint de les capacitats organitzatives, d’autogestió i de participació de la població. L’objectiu principal és la millora del benestar social comunitari per a 381 persones, a través de la rehabilitació d’1,6km de camí d’accés a la carretera pavimentada, que comunica cinc comunitats de la zona. Aquesta intervenció facilitarà no només la mobilitat de les persones, sinó també de mercaderies i, per tant, contribuirà a millorar les oportunitats d’ingressos dels beneficiaris. Les beneficiàries directes seran 96 famílies camperoles pobres de la comunitat d’Apanaje, classificades de pobresa severa, així com 704 persones de les altres quatre comunitats afavorides. Els beneficiaris participaran en les obres amb jornades de treball comunitari, per a la qual cosa rebran formació sobre tècniques de mà d’obra extensiva, així com sessions d’educació ambiental per fer front als efectes adversos del canvi climàtic.

Seguiment:

En primer lloc es va dur a terme un diagnòstic rural comunitari a la comunitat d’Apanaje i rodalies, i es va reforçar el comitè comunitari, encarregat de representar els beneficiaris en l’execució i seguiment de les accions. Es varen seleccionar les famílies beneficiàries directes, que en principi eren les 96 (381 persones) que es desplacen habitualment caminant o en cavall per la via, però un cop rehabilitada s’ha constatat que també l’utilitzen les 121 famílies considerades inicialment beneficiàries indirectes. Les activitats de formació es varen haver d’ajornar a causa de les mesures per evitar la propagació de la COVID-19. Davant l’impacte de la crisi econòmica i sanitària, es va sol·licitar al Fons Mallorquí el reajustament d’una partida pressupostària per import de 2.000 euros, que es va invertir en reforçar l’atenció primària en salut a l’àmbit local, mitjançant la dotació d’un lot de protecció bàsica destinat al personal sanitari desplaçat a les unitats de salut del municipi. Es varen adquirir 1.800 caretes, 28 capses de guants de làtex quirúrgics; i 34l de gel desinfectant. Pel que fa a les obres de rehabilitació de la via d’accés a la comunitat, es va triar l’empresa adjudicatària i es va signar el contracte d’acord amb la llei de contractacions administratives municipals vigent. Inicialment estava prevista la rehabilitació d’1,6km de camí i la construcció d’una obra de drenatge sobre el llit d’un torrent que el travessa. L’aportació municipal es va veure reduïda a causa de la situació de crisi, però les comunitats de la zona varen fer una aportació valoritzada en material i tasques de neteja, de manera que finalment es varen aconseguir rehabilitar 2,5km de 5,5m d’amplada. Gràcies a aquesta rehabilitació, es garanteix la mobilitat segura tant per al trànsit motoritzat com de tracció animal i de vianants en qualsevol època de l’any, tant per a desplaçaments per a activitats quotidianes (a centres de salut o educatius) com per a la comercialització de la producció agrícola.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Las Sabanas

El municipi de Las Sabanas és el més petit del departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.