Nicaragua

Iniciatives de desenvolupament socioeconòmic de Ciudad Antigua

Ciudad Antigua és un dels municipis més pobres de Nicaragua: els indicadors sobre el nivell de satisfacció de les necessitats bàsiques identifiquen importants mancances: habitatges inadequats i amb amuntegament d'ocupants, serveis d'aigua i sanejament insuficients, baixa taxa d'accés a l'educació, elevat índex de desocupació, etc. Durant els pròxims tres anys les actuacions es proposen incidir en tres àmbits: aigua i sanejament; habitatge digne i sobirania alimentària. Amb aquest projecte es planteja: a) Protecció del medi ambient i de les fonts d'aigua superficial a través de la reforestació; b) Millora de camins rurals per accedir a les comunitats; i c) Millora d'habitatges.

Seguiment:

Pel que fa a la protecció de zones de recàrrega hídrica, es varen reforestar 27 m2 de bosc amb espècies locals mitjançant 3.200 plantes i es varen instal·lar 786m de tanques de protecció i se’n rehabilitaren 480m en tres àrees de recàrrega hídrica que proveeixen dos petits aqüeductes a través dels quals s’abasteixen d'aigua 2.379 persones, el 44% de la població de Ciudad Antigua. Paral·lelament, dues brigades ambientals varen desbrossar les àrees reforestades.També es varen impartir tallers de capacitació a 17 productors de les zones de recàrrega hídrica sobre prevenció i control d’incendis i gestió de la regeneració natural en col·laboració amb l’Institut Forestal. En el marc de les accions destinades a reduir l’explotació dels boscos, es varen construir i lliurar 13 cuines millorades, un forn millorat i 18 fogons ecològics a famílies que viuen a l’entorn de les zones de recàrrega hídrica, a les comunitats de Las Garcías, Mojón II i la Magdalena II, de manera que s’ha reduït el consum de llenya, el fum dins de les cases i el temps de cocció dels aliments. També s’han dut a terme tres trobades de sensibilització sobre cura del medi ambient, ús de les cuines i els beneficis que aporten a la família i la comunitat. D’altra banda, es varen seleccionar les vuit famílies beneficiàries de les millores dels habitatges: vuit de la comunitat de Carrizal I; quatre de la comunitat Divina Providencia; sis de Mojón I i de Las Jaguas, respectivament; i 11 respectivament d’Apatiquí i del casc urbà de Ciudad Antigua. Es va dur a terme un diagnòstic de l’estat dels habitatges i es va formular el pla d’inversió i el pressupost de materials i el contracte de serveis per a la fusta. Un cop adquirits els materials, es varen distribuir als beneficiaris i es varen realitzar les obres de millora, que inclogueren actuacions com ara substitució de teulades velles (40), revestiment de parets (12), construcció de paviment (18) i de parets de maons (14). Igualment, es varen adquirir i instal·lar 37 portes i 12 finestres. A més es varen bastir cinc habitatges nous, que ja no es podien rehabilitar. Cal destacar que es varen poder incloure sis famílies més de les previstes inicialment, en total se’n beneficiaren 263 persones. Igualment es va sol·licitar al Fons Mallorquí poder executar diverses obres de drenatge en quatre punts crítics del camí que comunica el casc urbà de Ciudad Antigua amb la resta de comunitats.  Així, es varen dur a terme les actuacions següents: reforç de la capçalera de la rambla del riu Arrayán, al casc urbà; construcció d’un gual a la comunitat de Las Jaguas, amb mur de contenció i terra pavimentat; bastiment de 300m de bandes de rodament entre les comunitats de Las Jaguas i Ramos; i construcció d’un gual a la comunitat de Zapote II. D’aquesta manera s’afavoreix l’accés als serveis de salut, educació i la comercialització de la producció agrícola i ramadera. Paral·lelament també s’ha continuat prestant assessorament a la cooperativa de productors sobre el procés de recuperació de fons dels crèdits per al conreu de blat de les Índies i fesol; per a l’elaboració participativa del pla estratègic de la cooperativa i el pla operatiu anual, i la política de crèdit per al cicle agrícola 2017-2018. També s’ha donat suport amb assistència tècnica a les usuàries del fons per a dones emprenedores.

 

 

 

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 30.000,00

Entitats executores

INPRHU-Ocotal (Instituto de Promoción Humana)

L'Instituto de Promoción Humana és una organització no governamental que actua per millorar les condicions de vida i de participació dels sectors més vulnerables del departament de Madriz, en aliança amb els governs locals, institucions governamentals i altres organitzacions de desenvolupament.