Nicaragua

Accés a l'habitatge i millora de camins rurals a Las Sabanas

Les accions proposades pretenen incidir sobre la manca d’accés a vies de comunicació i mobilitat, així com sobre les condicions inadequades dels habitatges a la zona marginal urbana i l’àrea rural dispersa del municipi de Las Sabanas. Es tracta d’enfortir la capacitat de l’administració pública municipal en el marc de la lluita contra la pobresa, així com de reforçar les competències en planificació i gestió participativa en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en especial l’objectiu 11: aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles, a l’àmbit d’assegurar l'accés de totes les persones a habitatges, millorar els barris marginals i l’accés a  sistemes de transport segurs. L’objectiu principal és la millora del benestar social comunitari per a 476 persones, a través de l’accés a habitatges socials de 12 famílies de la zona marginal del nucli urbà i la rehabilitació d’0,5km de camí d’accés a la carretera pavimentada, que beneficiarà 96 famílies camperoles de la comunitat d’Apanaje, classificades de pobresa severa. Aquesta intervenció facilitarà no només la mobilitat de les persones, sinó també de mercaderies i, per tant, contribuirà a millorar les oportunitats d’ingressos de les comunitats afavorides. Els beneficiaris participaran en les obres amb jornades de treball comunitari, per a la qual cosa rebran formació sobre tècniques de mà d’obra extensiva, així com sessions sobre organització i gestió comunitària i sobre salut ambiental. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 60.254,73

Entitats executores

Alcaldía de Las Sabanas

El municipi de Las Sabanas és el més petit del departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.