Nicaragua

Millora de l'accés a l'aigua al corredor sec de Telpaneca

La comunitat de Villa Austria es va constituir el 2004 per acollir 27 famílies procedents del sector urbà del municipi de Telpaneca afectades per les inundacions que hi provocà l’huracà Mitch. La cooperació austríaca va aportar els recursos per a la construcció d’habitatges. Posteriorment, amb el finançament del Fons Mallorquí s’hi establí un sistema d’abastiment aigua, que encara s’utilitza. La població, però, s’ha multiplicat per cinc i el sistema està sobrecarregat. La comunitat està situada al corredor sec del municipi en una zona semi rural, i les fonts existents sovint s’assequen a l’estiu. La manca d’abastiment està directament relacionada amb la incidència de malalties diarreiques agudes, sobretot en infants. El projecte preveu enfortir les capacitats de l’administració pública municipal de Telpaneca, reforçant les competències en planificació i gestió participativa en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en especial l’objectiu 6: garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua per a totes les persones. L’objectiu principal és la millora de les condicions de salut de 362 persones a través de l’accés a serveis d’aigua potable, mitjançant l’ampliació de la captació, la construcció d’un dipòsit d’emmagatzemament d’aigua, la rehabilitació del 45% de la canalització de conducció i l’ampliació de la xarxa de distribució. Paral·lelament, es reforçarà l’organització comunitària existent al territori amb un enfocament de responsabilitat social compartida i drets humans, així com d’equitat de gènere i respecte pel medi ambient. Els beneficiaris participaran en les obres amb jornades de treball comunitari i rebran formació sobre salut, gestió ambiental i de l'aigua. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Telpaneca

El municipi de Telpaneca pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.