Nicaragua

Accés a l'aigua i l'habitatge a Totogalpa

La proposta pretén enfortir les capacitats de l’administració pública municipal a Totogalpa, reforçant les competències en planificació i gestió participativa en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en especial els objectius 6 i 11: garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua per a totes les persones i  assegurar l'accés de totes les persones a habitatges. Paral·lelament, es reforçarà l’organització comunitària existent al territori amb un enfocament de responsabilitat social compartida i drets humans, així com d’equitat de gènere i respecte pel medi ambient. L’objectiu principal és la millora de les condicions de salut de 735 persones a través de la disponibilitat d’aigua potable i l’accés a habitatges dignes, dins l’estratègia nacional de reducció de la pobresa i prevenció de la malaltia de Chagas. Els habitatges seran d’interès social, construïts amb material autòcton pels propis beneficiaris d’acord amb les normes de qualitat i seguretat homologades, i se situaran a la zona de Santo Domingo, on la prevalença de la malaltia de Chagas és molt elevada. Pel que fa a l’abastiment d’aigua, es tracta de reforçar un sistema ja existent a la regió de Verapaz, perquè durant els períodes de sequera que se succeeixen des de 2017 la capacitat d’abastiment es redueix fins al 20%. Els beneficiaris participaran en les obres amb jornades de treball comunitari i rebran formació sobre la gestió de l’aigua, salut i gestió ambiental. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Totogalpa

El municipi de Totogalpa pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.