Nicaragua

Accés a l'habitatge a les comunitats rurals de Totogalpa

Aquest projecte es fonamenta sobre una de les principals demandes plantejades en el procés de planificació municipal de Totogalpa (15.406 habitants), amb una incidència de 37% dels habitatges de la zona de Verapaz, en què viuen 1.131 persones, majoritàriament pagesos sense terra, que treballen com a jornalers i obtenen uns ingressos molt minsos. Habiten en cinc comunitats disperses, amb una topografia accidentada i de difícil accés, on la prevalença de la malaltia de Chagas és molt elevada. S'elaborarà el diagnòstic dels sectors de l'aigua i l'habitatge, com a base per avaluar les accions que s'hi duran a terme i es reforçarà l’organització comunitària existent al territori amb un enfocament de responsabilitat social compartida i drets humans, així com d’equitat de gènere i respecte pel medi ambient. L’objectiu principal és la millora de les condicions de salut de 20 famílies a través de l’accés a habitatges i latrines, dins l’estratègia nacional de reducció de la pobresa i prevenció de la malaltia de Chagas. Els habitatges seran d’interès social, construïts amb material autòcton d’acord amb les normes de qualitat i seguretat homologades. Els beneficiaris participaran en les obres amb jornades de treball comunitari i rebran formació sobre la gestió comunitària, sanejament, salut i gestió ambiental, i construcció. Igualment, seguint les recomanacions de l'avaluació de 10 anys de cooperació municipalista a Madriz, es reforçaran les capacitats de coordinació i seguiment dels tècnics de la UCOM. Se'n beneficiaran directament 75 persones, i indirectament 1.131.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Alcaldía de Totogalpa

El municipi de Totogalpa pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.