Níger

Millora de les condicions d'accés a l'educació a Say

Aquest projecte vol reforçar les capacitats de l'Ajuntament de Say en matèria d'educació, perquè pugui assumir plenament les competències que li corresponen i garantir el dret d'accés a l'educació al municipi. La transferència de competències estatals inclosa al procés de descentralització no s'acompanya amb l'aportació econòmica ni el suport tècnic necessaris, de manera que ni els càrrecs electes ni els serveis tècnics municipals disposen dels recursos per desenvolupar les tasques transferides. A l'àmbit educatiu s'han diagnosticat mancances pel que fa a infraestructures, accés a aigua, equipaments, formació dels docents i implicació dels consells escolars, la qual cosa té com a conseqüència el baix índex d'infants que completen el cicle d'educació primària (57%). Per això es proposa, en primer lloc, elaborar una estratègia local del sector educatiu per a cinc anys basada sobre un diagnòstic previ de les necessitats de la població. A més, es reforçaran les capacitats dels tècnics i electes municipals sobre la responsabilitat i competències que els corresponen a l'àmbit educatiu i es crearà una mesa de concertació del sector de l'educació. D'altra banda, s'enfortiran les capacitats dels docents, els directors dels centres i els consells escolars, així com dels serveis tècnics de la inspecció educativa de Say amb equipament i tallers de formació i sensibilització, per millorar la gestió de les escoles d'educació primària. Finalment, es delimitaran els terrenys de 10 escoles, perquè es puguin construir tanques que facin més segur l’espai escolar. Se'n beneficiaran directament 14 càrrecs electes; 10 directors d'escola; 180 mestres; 30 membres dels consells escolars i 3.626 alumnes; i els serveis tècnics descentralitzats.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 65.000,00

Entitats executores

Association pour le Secours aux Populations Vulnérables (DIKO)

Associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la vida econòmica i social de les poblacions rurals del Níger mitjançant programes de desenvolupament a l'àmbit de l'educació, la salut, el medi ambient i la seguretat alimentària. Treballa en col·laboració amb les Nacions Unides i l'ACNUR.

  • Altres projectes